Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło

Nauka

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Zaproszenie na III Ogólnopolską Konferencję Naukową Edukacja Równościowa Wyzwania-Potrzeby-Możliwości

Zaproszenie na III Ogólnopolską Konferencję Naukową Edukacja Równościowa Wyzwania-Potrzeby-Możliwości

Instytut Pedagogiki  Akademii Pomorskiej w Słupsku

Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej

Polskie Towarzystwo Pedagogiczne o/Słupsk

Miasto Słupsk

zapraszają na

III Ogólnopolską Konferencję Naukową Edukacja Równościowa Wyzwania-Potrzeby-Możliwości

pod honorowym patronatem  Jego Magnificencji Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku dra hab. inż. Zbigniewa Osadowskiego,prof. AP, 

Dziekana Wydziału Nauk Społecznych Akademii Pomorskiej w Słupsku prof. zw. dra hab. Mirosława Patalona i Prezydenta Miasta Słupska Roberta Biedronia

17-18-19 października 2018 r.

Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku

ul. Bohaterów Westerplatte 64, 76-200 Słupsk

          Do debaty i refleksji zapraszamy osoby zajmujące się teorią i praktyką z obszaru pedagogiki, filozofii, socjologii, psychologii, kulturoznawstwa, pracy socjalnej, ekonomii, prawa, medycyny, a także przedstawicielki i przedstawicieli instytucji kultury i sztuki, instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych, działających na rzecz praw człowieka i zwierząt, edukatorki i edukatorów antydyskryminacyjnych, kadrę zarządzającą oświatą oraz wszystkich zainteresowanych tematyką konferencji. Swoje zaproszenie kierujemy także do studentek i studentów, dla których przewidujemy specjalny panel naukowo-dyskusyjny, a także do nauczycielek i nauczycieli, którzy poza modułem teoretyczno-naukowym będą mogli w trzecim dniu konferencji wziąć udział w zaproponowanych warsztatach metodycznych.

http://www.edukacja-rownosciowa.slupsk.pl/index.htm

Podczas trzeciej edycji konferencji proponujemy do rozważań następujące zagadnienia: 

 • dyskryminacja, wykluczenie, stereotyp, naznaczenie, etykietyzowanie, mowa nienawiści;
 • mechanizmy dyskryminacji w przestrzeni publicznej;
 • język równościowy w szkole i na uczelni;
 • procesy ekskluzji i inkluzji w szkolnictwie;
 • edukacja równościowa w szkole (miejsce edukacji równościowej w szkole, podstawy prawne prowadzenia edukacji równościowej w szkole, edukacja równościowa w podstawach programowych kształcenia ogólnego, edukacja równościowa a podręczniki szkolne, edukacja równościowa w programach wychowawczo-profilaktycznych szkoły, edukacja równościowa w kształceniu nauczycieli/nauczycielek, edukacja równościowa w praktyce edukacyjnej i wychowawczej szkoły, dyskryminacja w szkołach, edukacja równościowa w kontekście szkolnej edukacji obywatelskiej, edukacja równościowa w kontekście edukacji w demokracji);
 • kulturotwórczy potencjał nowych mediów a problem wykluczenia/dominacji;
 • film w edukacji jako narzędzie działań równościowych;
 • aksjologiczne konteksty edukacji równościowej;
 • procesy społeczne generujące dyskryminację i nierówność;
 • możliwości przeciwdziałania nierównościom i dyskryminacji;
 • rola edukacji równościowej w budowaniu społeczeństwa demokratyczno-obywatelskiego;
 • prawa seksualne i reprodukcyjne;
 • humanitaryzm międzyludzki i międzygatunkowy;
 • płeć/narodowość/seksualność/religia/niepełnosprawność w praktykach społeczno-kulturowych;
 • disability studies w Polsce i na świecie;
 • posthumanistyczne i transhumanistyczne wizje równouprawnienia;
 • polityka (nie)równości i (nie)równość w tekstach kulturowych;
 • piękno, dobro, (post)prawda w nowoczesnej edukacji (nie)równościowej;
 • stratyfikacja społeczna versus postprawda;
 • ruchy kobiece w Polsce/kobiety w przestrzeni publicznej/100-lecie uzyskania przez kobiety praw wyborczych/kobiety a sztuka;
 • miejsce i przestrzenie Innego;
 • uchodźstwo i migracja;
 • człowiek niepełnosprawny, chory, umierający jako „inny”;
 • prawa pacjenta;
 • prawo człowieka do śmierci.

               Zaproponowane zagadnienia prosimy traktować jako przykładowe obszary tematyczne. Przewidujemy, że zestaw grup tematycznych i sekcji ostatecznie uzależniony będzie od treści napływających zgłoszeń.

          Zachęcamy Państwa do nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa w konferencji w module teoretyczno-naukowym (propozycje wystąpień, plakatów do tzw. sesji plakatowej – 17-18.10.2018 r.) lub/i warsztatach metodycznych (18-19.10.2018 r.).

Warunkiem udziału w konferencji i/lub warsztatach metodycznych jest dokonanie rejestracji do dnia 10 września 2018 r. poprzez poniższy

formularz zgłoszeniowy

oraz dokonanie opłaty konferencyjnej do dnia 15 września 2018 r. na numer rachunku bankowego:

02 1240 3770 1111 0000 4068 0617 subkonto 249-522

W tytule wpłaty proszę o podanie:

 • nr subkonta konferencji,
 • nazwa konferencji,
 • imię i nazwisko uczestnika.

PAKIETY KONFERENCYJNE:

 1. w kwocie 320 zł - uczestnictwo z referatem z pakietem konferencyjnym A
 2. w kwocie 200 zł – uczestnictwo bez referatu z pakietem konferencyjnym B
 3. w kwocie 100 zł uczestnictwo bez referatu z pakietem konferencyjnym C
 4. w kwocie 80zł – za uczestnictwo w sesji studenckiej z pakietem konferencyjnym D
 5. bezpłatnie - uczestnictwo tylko w warsztatach w drugim i/lub trzecim dniu konferencji z pakietem konferencyjnym E

Pakiety konferencyjne zawierają:

PAKIET KONFERENCYJNY A- materiały konferencyjne;- publikację w recenzowanej monografii naukowej lub recenzowanym czasopiśmie;- uroczysty bankiet przewidziany wieczorem pierwszego dnia konferencji;  - uczestnictwo w spektaklu Teatru Planeta M.;- obiad i przerwy kawowe w pierwszym i drugim dniu konferencji oraz poczęstunek w trzecim dniu konferencji; - uczestnictwo w warsztatach potwierdzonych certyfikatem.

PAKIET KONFERENCYJNY B- materiały konferencyjne;- uroczysty bankiet przewidziany wieczorem pierwszego dnia konferencji; - uczestnictwo w spektaklu Teatru Planeta M.; - obiad i przerwy kawowe w pierwszym i drugim dniu konferencji oraz poczęstunek w trzecim dniu konferencji;- uczestnictwo w warsztatach potwierdzonych certyfikatem.

PAKIET KONFERENCYJNY C- materiały konferencyjne;- uczestnictwo w spektaklu Teatru Planeta M.;- obiad i przerwy kawowe w pierwszym i drugim dniu konferencji oraz poczęstunek w trzecim dniu konferencji; - uczestnictwo w warsztatach potwierdzonych certyfikatem.  

PAKIET KONFERENCYJNY D (tylko dla studentek i studentów)- materiały konferencyjne;- publikację w recenzowanej monografii naukowej lub recenzowanym czasopiśmie;- uczestnictwo w spektaklu Teatru Planeta M.;- obiad i przerwy kawowe w pierwszym i drugim dniu konferencji oraz poczęstunek w trzecim dniu konferencji;- uczestnictwo w warsztatach potwierdzonych certyfikatem.

PAKIET KONFERENCYJNY   E- poczęstunek w trzecim dniu konferencji;- uczestnictwo w warsztatach potwierdzonych certyfikatem.

Koszt uczestnictwa nie obejmuje noclegów. Uczestnicy konferencji mają możliwość zarezerwowania miejsca noclegowego w pokojach gościnnych Domów Studenckich Akademii Pomorskiej w Słupsku lub w bazie hotelowej w Słupsku i okolicach. Szczegóły na stronie www konferencji.

            Organizatorzy wzorem ostatniej konferencji planują wydać monografię i/lub tematyczny numer recenzowanego czasopisma naukowego. Ostateczny termin złożenia tekstów: 30 listopada 2018 r. Teksty należy przesłać na adres: edukacjarownosciowa@gmail.com

       Normy edycyjne podane zostaną w osobnym komunikacie.

Znajdziesz nas tutaj