Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

Nauka

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Zapraszamy na Interdyscyplinarną Ogólnopolską Konferencję Naukową  „Kobiece drogi do niezależności”

Zapraszamy na Interdyscyplinarną Ogólnopolską Konferencję Naukową „Kobiece drogi do niezależności”

Interdyscyplinarna Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kobiece drogi do niezależności” organizowana przez doktorantów literaturoznawstwa Akademii Pomorskiej w Słupsku 21.09.2018 w Darłowie

28. listopada 1918 roku Polki uzyskały prawa wyborcze. Niewątpliwie był to ogromny sukces polskiego i europejskiego ruchu emancypacyjnego, wynik wieloletniej współpracy kobiet z różnych środowisk politycznych i społecznych. Ich celem było jednak nie tylko uzyskanie praw obywatelskich „bez różnicy płci”. Działania wówczas podjęte miały bowiem przyczynić się do zwalczania szeroko pojętego wykluczenia kobiet – Polek, nie tylko z życia obywatelskiego kraju, ale też społecznego, naukowego, literackiego...

 O prawa kobiet czynnie zabiegało m.in. ówczesne środowisko pisarskie, które w niemałym zakresie było kontynuatorem myśli emancypantek. Na temat sytuacji kobiet wypowiadały się Maria Dąbrowska, Zofia Nałkowska, Irena Krzywicka, Maria Kuncewiczowa, Gabriela Zapolska… czy wspierający ich postulaty Tadeusz Żeleński-Boy. Jubileusz uzyskania praw wyborczych przez kobiety w Polsce sprzyjać więc może także refleksji literaturoznawczej, podnosząc nie tylko problem zaangażowania w sprawę emancypacyjnej walki poszczególnych pisarek, ale stanowiąc okazję do namysłu nad szeroko rozumianymi tego rodzaju zagadnieniami w literaturze polskiej i sztuce oraz refleksji jej towarzyszącej.

W związku z powyższym pragniemy zaprosić Państwa do udziału w konferencji o charakterze interdyscyplinarnym, zatytułowanej

Kobiece drogi do niezależności,

w czasie której proponujemy podjęcie następujących, przykładowych zagadnień:

-   niepodległe matki, żony, kochanki, panny… w literaturze pięknej i publicystyce

- od „Bluszczu” do „Bluszczu” – wizje kobiet w czasopiśmiennictwie kobiecym od międzywojnia po współczesność. Emancypacja czy poddaństwo?

- kobieca walka o niepodległość własną i kraju – wyobrażenia  żołnierek, dyplomatek, działaczek oświatowych i społecznych, naukowczyń, robotnic…

- „chcemy całego życia.” – Kobiece ciało – źródło rozkoszy, źródło  opresji    

- "nie aniołem, nie dziewicą, nie żoną, nie matką winna być kobieta, ale przede wszystkim człowiekiem, i to człowiekiem zupełnym" – O wychowaniu młodych dziewcząt w literaturze popularnej, rozrywkowej, w poradnikach i szkolnych podręcznikach

- emancypacyjne i feministyczne dążenia kobiet innych narodowości – w czym pokrywały się z postulatami Polek, co je różniło kiedyś i współcześnie

- mistyczki, prorokinie, wizjonerki, ekstatyczki – przestrzenie wolności? O religijnych dyskursach proponujących własne definicje kobiecej niepodległości (lub czy kobieta religijna może być niepodległa?)

- różnice feministyczne – o różnicach w założeniach i celach kobiecych organizacji

- kobieta w prawie – równa, inna, uprzywilejowana, zdeprecjonowana?

- niepodległość kobiety – co to hasło może dziś oznaczać, jak i czy możliwa jest jego realizacja

- poprzedniczki i kontynuatorki – kobiety feministyczne i emancypacyjne kiedyś i dziś.

Czas wystąpienia: 15 minut

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w konferencji prosimy o przysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego i abstraktu wystąpienia na adres mailowy:

lub

Termin nadesłania zgłoszenia: 22.07.2018 r.

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz dalsze informacje organizacyjne zostaną przesłane do: 03.08.2018 r.

Opłata konferencyjna wynosi 150 zł (obejmuje koszty konferencji, materiały konferencyjne, bufet kawowy, uroczystą kolację). Po zaakceptowaniu wystąpienia prześlemy nr konta, na które należy uiścić opłatę konferencyjną i podamy szczegółowe informacje.

Przewiduje się umieszczenie zaakceptowanych przez recenzentów tekstów w czasopiśmie naukowym „Świat Tekstów. Rocznik Słupski” (7 punktów, lista B, poz. 1898): http://swiattekstow.apsl.edu.pl/

Koszty dojazdu i ewentualnego zakwaterowania ponoszą uczestnicy lub instytucje delegujące.

Organizatorzy:

dr hab. Bernadetta Żynis, prof. AP  – opieka merytoryczna

mgr Alicja Balcerzak

mgr Zuzanna Szwedek – Kwiecińska

Do pobrania

Znajdziesz nas tutaj