Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

Nauka

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
ZAPROSZENIE NA OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ PN. "PRAWA KOBIET – DAWNIEJ I DZIŚ. W STULECIE NADANIA PRAW WYBORCZYCH KOBIETOM W POLSCE"

ZAPROSZENIE NA OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ PN. "PRAWA KOBIET – DAWNIEJ I DZIŚ. W STULECIE NADANIA PRAW WYBORCZYCH KOBIETOM W POLSCE"

Katedra Pracy Socjalnej Akademii Pomorskiej w Słupsku i Instytut Historii i Politologii Akademii Pomorskiej w Słupsku wraz z Wydziałem Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego zapraszają

na Ogólnopolską Konferencję Naukową pn. "Prawa kobiet – dawniej i dziś. W stulecie nadania praw wyborczych kobietom w Polsce", która odbędzie się w Akademii Pomorskiej Słupsku w dniach 12-13 czerwca 2018 r.

 Zaproszenie na konferencję Formularz zgłoszeniowy

Założenia konferencjiRok 1918 przyniósł nie tylko odrodzenie Państwa Polskiego, ale także przyznanie Polkom czynnego i biernego prawa wyborczego. Setna rocznica wprowadzenia ustawy, na mocy której kobiety uzyskały prawo do głosowania w wyborach do polskiego parlamentu przypada 28 listopada 1918 r. Wtedy to Tymczasowy Naczelnik Państwa Józef Piłsudski, podpisał dekret wyborczy, w którym – w wyniku zabiegów sufrażystek i w uznaniu silnego zaangażowania Polek w działalność narodowo- wyzwoleńczą – umieszczono zapis, że „wyborcą jest każdy obywatel państwa bez różnicy płci”. Pierwsze wybory, w których brały udział kobiety i wyniku których do sejmu wybrano osiem posłanek, odbyły się 26 stycznia 1919 roku. Zatem, choć prawa kobiet i udogodnienia dla nich, są dziś postrzegane jako niepodważalne i stale obecne w przestrzeni publicznej, warto jest przypominać, że nie zawsze tak było. Tematyka konferencji będzie skupiała się wokół trzech grup tematycznych. Pierwsza z nich dotyczy długiej drogi kobiet do uzyskania praw wyborczych. Trzeba przyjrzeć się jak wyglądała sytuacja kobiet na przestrzeni wieków, jakie miały prawa w różnych epokach, w jakim zakresie i w jakim charakterze zaistniały w przestrzeni publicznej, w jakim wymiarze sprawowały władzę, czy też pełniły funkcje społeczne, a nawet czy pojawiały się na polach bitew i jakimi metodami walczyły o swoje prawa. Tym zagadnieniom poświęcona będzie sekcja pierwsza naszej Konferencji. Jesteśmy przekonani, że kobiety mają zasługi i osiągnięcia w każdej niemal dziedzinie życia, dlatego celem konferencji jest zastanowienie się jak obecnie postrzegane są kobiety w przestrzeni publicznej w aspekcie socjologicznym, politycznym i kulturowym, jakie role pełnią w społeczeństwie, jakie role najchętniej się im przypisuje, jak sobie radzą z tymi rolami, a także jakie powinny być podejmowane kierunki działań dla budowania właściwego obrazu działalności kobiet oraz ich aktywizacji zawodowej, społecznej I politycznej. O roli kobiet w kulturze będzie traktowała druga sekcja Konferencji. Trzecia grupa zagadnień, którym poświęcone będą obrady, dotyczyć będzie postrzegania kobiety w aspekcie filozoficznym i psychologicznym. W gronie specjalistów będziemy zastanawiać się nad istotą kobiecości, jej przejawami, uwarunkowaniami jej wrażliwości, przenikliwości, praktyczności. Pochylimy się również nad zagadnieniem tożsamości kobiety. Temat uzyskania praw kobiet jest z gruntu historyczny i interdyscyplinarny. Odkrywa proces narastającej świadomości, wolności, samostanowienia, dlatego też jest możliwy do zreflektowania na wielu płaszczyznach badawczych. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wspólnej refleksji i debaty.

Katedra Pracy Socjalnej Akademii Pomorskiej w Słupsku

Instytut Historii i Politologii Akademii Pomorskiej w Słupsku

Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytet Łódzki

Formularz Zgłoszeniowy

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

Prawa kobiet – dawniej i dziś.W stulecie nadania praw wyborczych kobietom w Polsce

Słupsk, 12-13 czerwca 2018 r.

Akademia Pomorska ul. Westerplatte 64

 

Imię i nazwisko:

Tytuł/ stopień naukowy:

Afiliacja (uniwersytet, instytucja):

Tytuł referatu: ………………………………………………………………………………..  ( w mailu proszę napisać krótki abstrakt – do 150 słów)

Adres do korespondencji:

Adres mailowy:                                                                   Telefon:

Darowizny  i wpłaty:

Uczestnictwo czynne: 200 zł, słownie dwieście złotych

Uwaga: Wpłaty należy dokonywać po zaakceptowaniu abstraktu

Akademia Pomorska, 76-200 Słupsk, ul. Arciszewskiego 22a

Nr konta  02 1240 3770 1111 0000 4068 0617

W tytule wpłaty proszę o podanie w następującej kolejności:

- numer subkonta: 249-535- imię i nazwisko uczestnika- nazwa Instytucji dokonującej wpłaty (NIP)- nazwa konferencji: Prawa KObiet-Dawniej i Dziś

Formularz zgłoszeniowy należy wysłać na niżej wskazany  adres e-mail

Data i podpis

Informacje 

  • Koszt konferencji dla uczestników czynnych: 200 zł 
  • Monografia zostanie wydana, z zastrzeżeniem selekcji tekstów (podwójne recenzowanie) 
  • Służymy radą i pomocą w rezerwacji noclegów 
  • Formularz zgłoszeniowy ( do pobrania) i abstrakt (maks. 150 słów) należy przesłać do dnia 24-05-2018 r. na adres e-mail: 
  •  konferencjaprawakobiet2018@gmail.com

 

Znajdziesz nas tutaj