Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

Nauka

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Interdyscyplinarna Ogólnopolska Konferencja Naukowa  „Wpływ reformacji na współczesną myśl humanistyczną i społeczną”

Interdyscyplinarna Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wpływ reformacji na współczesną myśl humanistyczną i społeczną”

20 czerwca br. zapraszamy na Interdyscyplinarną Ogólnopolską Konferencję Naukową „Wpływ reformacji na współczesną myśl humanistyczną i społeczną”

organizowaną przez Radę Samorządu Doktorantów Akademii Pomorskiej w Słupsku we współpracy z Instytutem Historii i Politologii oraz Instytutem Polonistyki tej uczelni. Konferencja odbędzie się w  siedzibie Akademii Pomorskiej w Słupsku. Do udziału w naszym naukowym spotkaniu zapraszamy historyków, politologów, teologów, literaturoznawców, filozofów i ekonomistów. Miło nam będzie gościć również przedstawicieli innych dyscyplin, zainteresowanych wspomnianą poniżej tematyką.

Proponujemy podjęcie debaty, poruszającej następujące kwestie:

- wpływ reformacji na rozumienie podmiotowości jednostki w stosunku do społeczeństwa, instytucji politycznych oraz religijnych;

-perspektywa społeczna i ekonomiczna – wpływ reformacji na wzrost potencjału ekonomicznego Europy w czasach nowożytnych (od końca XVI wieku do współczesności);

- reformacja a idea wolności;

- znaczenia reformacji dla legitymizacji protestu społecznego;

- wpływ reformacji na rozwój krytycyzmu poznawczego;

- metodologia nauk a reformacja;

- wpływ reformacji na rozwój teorii rozwoju społeczno-ekonomicznego oraz cywilizacyjnego;

- współczesna myśl humanistyczna w perspektywie tradycji reformacyjnej;

- kulturowe następstwa reformacji (wpływ na kulturę i sztukę);

- filozoficzne skutki reformacji.

Powyższe zagadnienia stanowią jednak tylko swoisty drogowskaz. Liczymy na Państwa inwencję i chęć podzielenia się wynikami prowadzonych badań z różnych dziedzin. Pokłosiem konferencji będzie recenzowana publikacja pokonferencyjna, wydana nakładem Wydawnictwa Naukowego Akademii Pomorskiej w Słupsku w 2019 roku.

Termin nadsyłania zgłoszeń wraz z krótkimi abstraktami: do 3 czerwca 2018 roku

Wpłata wpisowego w wysokości 250 zł: do 10 czerwca 2018 roku (numer subkonta podany zostanie uczestnikom konferencji w oddzielnej wiadomości e-mailowej)

(opłata konferencyjna obejmuje druk artykułu, materiały konferencyjne, przerwy kawowe oraz uroczysty obiad pokonferencyjny)

Informacje organizacyjne uzyskać można pod adresem:  rada.doktorantow@apsl.edu.pl lub pod adresami e-mailowymi organizatorów konferencji)

Opieka merytoryczna: dr hab. prof. AP Paweł Gut (Zakład Historii Nowożytnej Instytutu Historii i Politologii Akademii Pomorskiej w Słupsku)

Organizatorzy:

mgr Ewa Jaszewska ( jaszewska@poczta.onet.pl)

mgr Artur Szczypior (artursczypior@gmail.com)

mgr Wojciech Wróblewski (wojciech.wroblewski@s.apsl.edu.pl; wojtex79@wp.pl )

 

AKADEMIA  POMORSKA

INSTYTUT HISTORII I POLITOLOGII

RADA SAMORZĄDU DOKTORANTÓW

Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Wpływ reformacji na współczesną myśl humanistyczną i społeczną”, Słupsk,  20.06.2018 r.

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

1. Tytuł, stopień:

2. Imię i nazwisko:

3. Miejsce i adres pracy:

4. Adres dla korespondencji:

e-mail :                                           

tel/ fax. :

5. Dane do faktury :

6. Zgłaszam wygłoszenie referatu na temat:

(prosimy o podanie tematu/tytułu wystąpienia wraz z kilkuzdaniowym abstraktem)

7. Podczas wystąpienia niezbędne będzie wykorzystanie sprzętu multimedialnego ( proszę poniżej wpisać „tak” lub „nie”)

 

Znajdziesz nas tutaj