Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

Nauka

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
XV Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Globalne Problemy Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

XV Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Globalne Problemy Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

W imieniu pracowników Katedry Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych SGGW serdecznie zapraszam Państwa do udziału w XV Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Globalne Problemy Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, organizowanej w dniach 14-15 czerwca 2018 r. Tegoroczną konferencję uświetnia jubileusz 45-lecia pracy zawodowej dr hab. Marii Parlińskiej, prof. SGGW.

Celem konferencji jest integracja środowiska ekonomistów zajmujących się badaniami w zakresie międzynarodowych aspektów gospodarki rolno-żywnościowej oraz stworzenie forum wymiany myśli i doświadczeń zdobytych w trakcie prowadzonych badań naukowych.

Więcej informacji znajdą Państwo w ulotce, którą przesyłam w załączniku, a także na stronie konferencji: http://kerimsg.wne.sggw.pl/konferencje/

W razie pytań pozostaję do dyspozycji.

Z poważaniem, dr inż. Alicja Stolarska,  Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Znajdziesz nas tutaj