Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

Nauka

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
X Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka i pasja kluczem do sukcesu”

X Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka i pasja kluczem do sukcesu”

Szanowni Państwo,

w imieniu Rady Kół Naukowych WSIiZ w Rzeszowie

chciałabym zaprosić do udziału

w X Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

„Nauka i pasja kluczem do sukcesu”,

która odbędzie się 18 maja 2018 r. w Centrum Edukacji Międzynarodowej w Kielnarowej.

Celem konferencji jest prezentacja dorobku naukowego młodych naukowców, integracja studenckich środowisk akademickich, zawarcie kontaktów oraz promowanie rozwoju naukowego studentów.

Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej: www.naukaipasja.com.pl

Zapraszamy również na profil konferencji na Facebook’u: https://www.facebook.com/naukaipasja

Jak co roku, wydarzenie to odbywa się dzięki wsparciu Władz Uczelni oraz Fundacji „Na rzecz nauki i edukacji – Talenty”, która objęła konferencję honorowym patronatem.

W zależności od Państwa wyboru, pozytywnie zrecenzowane referaty mogą zostać opublikowane w Studenckim Naukowym Czasopiśmie Internetowym TH!NK (http://think.wsiz.rzeszow.pl/), czasopiśmie naukowym „Security Review” (http://securityreview.pl/) lub w czasopismach punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

Financial Internet Quarterly „e-Finanse” (14 pkt. MNiSW),

Soci@lCommunication (5 pkt. MNiSW),

Studia Humana (7 pkt. MNiSW).

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30.04.2018 r. Zgłoszenia można dokonać wypełniając formularz znajdujący się na stronie internetowej konferencji w zakładce ‘Rejestracja’.

 Serdecznie zapraszamy!

Z wyrazami szacunku

Iwona Kościółek, Przewodnicząca Rady Kół Naukowych w imieniu Komitetu Organizacyjnego Konferencji „Nauka i pasja kluczem do sukcesu”

Rada Kół Naukowych WSIiZ

rkn@student.wsiz.rzeszow.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie 

ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów

Znajdziesz nas tutaj