Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki
Wybory
2020
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

Nauka

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Międzynarodowa Konferencja Naukowa Prawa Człowieka i Ludzkie Bezpieczeństwo- Osiągnięcia i Wyzwania  w  70. Rocznicę Ogłoszenia Powszechnej Deklara...

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Prawa Człowieka i Ludzkie Bezpieczeństwo- Osiągnięcia i Wyzwania w 70. Rocznicę Ogłoszenia Powszechnej Deklara...

 Szanowni Państwo! Serdecznie zapraszamy do udziału

w MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ

PRAWA CZŁOWIEKA I LUDZKIE BEZPIECZEŃSTWO – OSIĄGNIĘCIA I WYZWANIA.


W 70. ROCZNICĘ OGŁOSZENIA POWSZECHNEJ DEKLARACJI PRAW CZŁOWIEKA 

Gdańsk 19 XI 2018 r. 

 

W 2018 r. będziemy obchodzić 70. rocznicę Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (UDHR). Sygnatariusze Deklaracji starali się stworzyć ramy dla poszanowania praw człowieka. Konferencja ma na celu zebranie wiodących naukowców akademickich w celu wymiany doświadczeń i wyników badań dotyczących wszelkich aspektów Praw Człowieka i Bezpieczeństwa Człowieka we współczesnej wielokulturowej Europie. 

Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy przedstawicieli nauk społecznych i humanistycznych, prawników, historyków, filozofów, socjologów, teologów i psychologów, pedagogów, politologów, lekarzy, przedstawicieli nauk o bezpieczeństwie, pracy socjalnej i tych, którym bliskie są prawa człowieka. 

Szczegółowe informacje organizacyjne na temat Konferencji oraz karta zgłoszeniowa znajdują się w przesłanym Państwu załączniku.

Komitet Organizacyjny

Pliki do pobrania

http://www.esil-sedi.eu/node/2142

Znajdziesz nas tutaj