Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

Nauka

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Konferencja „Biologia i ekologia roślin drzewiastych”

Konferencja „Biologia i ekologia roślin drzewiastych”

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji naukowej 

„Biologia i ekologia roślin drzewiastych” 

połączonej z obchodami jubileuszu 85-lecia Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku. 

Badania dotyczące roślin drzewiastych i tworzonych przez nie układów prowadzone są w licznych ośrodkach naukowych w Polsce i na świecie. Chcielibyśmy, by konferencja była forum bezpośredniej wymiany myśli i dyskusji nad najważniejszymi problemami dotyczącymi biologii i ekologii roślin drzewiastych, które integrowałoby środowisko naukowe przyrodników oraz dawałoby szansę na zapoznanie się z wynikami badań podstawowych przez praktyków i służyło wytyczaniu spójnych kierunków badawczych, w tym interdyscyplinarnych. 

Konferencja odbędzie się w dniach 11-15 czerwca 2018 roku.

Sesje naukowe (referatowe i plakatowe) zaplanowaliśmy w dniach 11-13 czerwca, a w dniach 14-15 czerwca – warsztaty dendrologiczne dla młodych naukowców. 

Patronat honorowy nad konferencją objęli: 

Jarosław Gowin – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 

Jerzy Duszyński – Prezes Polskiej Akademii Nauk

Andrzej Konieczny – Dyrektor Generalny Lasów Państwowych. 

Prosimy o zapoznanie się z załączonym komunikatem.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Instytutu Dendrologii PAN: http://www.idpan.poznan.pl/konferencja-naukowa.  

Łączymy serdeczne pozdrowienia, 

prof. dr hab. Jacek Oleksyn, czł. koresp. PAN, Dyrektor Instytutu Dendrologii PAN 

dr hab. Andrzej M. Jagodziński, prof. ID PAN, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

SEKRETARIAT KONFERENCJI

Kamil Gęsikiewicz, Paweł Horodecki

Instytut Dendrologii PAN, tel.: 61-8170033 wew. 602 lub 603, e-mail: konferencja.idpan@man.poznan.pl

Znajdziesz nas tutaj