Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

Nauka

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
II Międzynarodowa Konferencja Naukowa 100 – LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ. BEZPIECZEŃSTWO POLSKI W DRUGIEJ DEKADZIE XXI WIEKU. SZANS...

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa 100 – LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ. BEZPIECZEŃSTWO POLSKI W DRUGIEJ DEKADZIE XXI WIEKU. SZANS...

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

zaprasza do udziału

w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej

100 – LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ. BEZPIECZEŃSTWO POLSKI W DRUGIEJ DEKADZIE XXI WIEKU. SZANSE, WYZWANIA, RYZYKA I ZAGROŻENIA”.

www.wsb.edu.pl/bezpieczenstwopolski

Konferencja odbędzie się w dniach 17-18 maja 2018 r. w Dąbrowie Górniczej.

Celem konferencji jest wymiana wiedzy, doświadczeń oraz sposobu postrzegania bezpieczeństwa Polski w aktualnej sytuacji geopolitycznej przez instytucje oraz środowiska akademickie zaproszone do udziału w konferencji.

Współorganizatorzy:

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

Akadémia ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika w Liptowskim Mikulaszu, Słowacja

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie, Wydział Zrządzania i Dowodzenia

Bałtycka Akademia Obrony w Tartu, Estonia

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

Uniwersytet Obrony w Brnie, Czechy

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki

GŁÓWNE OBSZARY TEMATYCZNE KONFERENCJI

-        Zagrożenia bezpieczeństwa w drugiej dekadzie XXI wieku 

-        Państwo i jego instytucje w kształtowaniu bezpieczeństwa narodowego

-        Współpraca regionalna na rzecz bezpieczeństwa

-        Neoimperialna polityka Federacji Rosyjskiej w strategii i doktrynach militarnych

-        Bezpieczeństwo militarne Polski wczoraj, dziś i jutro

-        Potencjał i zasoby obronne państwa i ich wpływ na bezpieczeństwo

-        Rola i zadania obrony terytorialnej w państwie

-        Administracja państwowa i samorządowa w systemie zarządzania kryzysowego

-        Dziedzictwo narodowe - jego miejsca w kulturze i tożsamości narodowej

-        Stan wychowania wojskowego, rola i zadania pedagogiki wojskowej w kształtowaniu osobowości i przeszłej kariery zawodowej współczesnego żołnierza

-        Potrzeba i znaczenie wykształcenia ogólnohumanistycznego w przyszłej służbie wojskowej żołnierzy Wojska Polskiego

 

szczegóły i zapisy: www.wsb.edu.pl/bezpieczenstwopolski    

Nadesłane teksty w języku polskim i angielskim, po pozytywnych recenzjach będą publikowane w:

1)  recenzowanej monografii naukowej „Uwarunkowania bezpieczeństwa Polski w XXI wieku” (5 punktów)

2) "Security Forum" – półrocznik (5 punktów wg MNiSW)

3) "Forum Scientiae Oeconomia" (lista B MNiSW, 7 pkt., indeksowane w bazach: Arianta, BazEkon, Erih Plus)(publikacja w języku angielskim, wybrane artykuły zakwalifikowane na podstawie recenzji)

Biuro konferencji:

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

ul. Cieplaka 1C, 41-300 Dąbrowa Górnicza

tel.: (32) 295 93 42 

e-mail: bezpieczenstwopolski@wsb.edu.pl

 

 

Znajdziesz nas tutaj