Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Godło

Nauka

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Dla organizatorów

Procedura zakupu materiałów na Pomorski Festiwal Nauki

  1. Zapotrzebowanie na zakup materiałów biurowych (papiernicze, biurowe) należy złożyć do Sekcji Biura Gospodarowania Majątkiem. Zapotrzebowanie powinno być wcześniej podpisane przez Koordynatora PFN oraz dysponenta środków - Martę Mazur, Biuro ds. Nauki.
  2. Zapotrzebowanie na pozostałe zakupy należy złożyć na druku Zlecenia na udzielenia zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro.  Wypełnione zlecenie powinno zawierać podpisy i pieczątki następujących osób: kierownik jednostki, dysponent środków – Marta Mazur, Specjalista ds. zamówień publicznych, Kwestor.
  3. Dokonanie zakupu na fakturę, przelewem lub gotówką – w związku z tym, że niektóre faktury są płatne przelewem w terminie 7 dni, uprzejmie proszę o dostarczenie wszystkich faktur do Koordynatora PFN niezwłocznie po dokonaniu zakupu.
  4. Fakturę należy opisać: „Zakupu dokonał (nazwa jednostki) na potrzeby Pomorskiego Festiwalu Nauki ze środków na II PFN”.
Przy płatności gotówką procedury są następujące:
  1. Należy złożyć wniosek o zaliczkę (druki w Kwesturze, pok. nr 1) i po dokonaniu zakupu rozliczyć ją.
  2. Zapłacić z własnych pieniędzy, a na fakturze proszę napisać: „zapłacił/a (imię i nazwisko), proszę o zwrot na rachunek bankowy nr (swój nr konta)”. Faktury należy niezwłocznie dostarczyć do Koordynatora PFN wraz ze Zleceniem na udzielenie zamówienia…
Dane Akademii Pomorskiej potrzebne do wystawienia faktury:

Akademia Pomorska w Słupsku, 

76-200 Słupsk 

ul. Arciszewskiego 22A

NIP: 839-10-28-460.

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt z Koordynatorem PFN:

mgr Marta Mazur

tel. 59 8405945

e-mail: marta.mazur@apsl.edu.pl,

Pliki do pobrania

Znajdziesz nas tutaj