Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Jubileusz 50 lecia Akademii Pomorskiej w Słupsku Godło

Nauka

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Zewnętrzne akty prawne

Obowiązujące akty prawne

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz.U. 2019, poz. 392)

Przewodnik do ewaluacji działalności naukowej

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

data wejścia w życie: 1 października 2018 r.

 

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 roku - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

data wejścia w życie: 1 października 2018 r.

 

Dotychczasowe przepisy

 

 

Kategoryzacja

Ankieta jednostki naukowej (w systemie POL-on)

Internetowy System Aktów Prawnych - dział NAUKA

Znajdziesz nas tutaj