Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

Nauka

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Program im. Bekkera

Program im. Bekkera

Zapraszamy naukowców do składania wniosków o stypendia na wyjazdy naukowe do najlepszych ośrodków zagranicznych na świecie. Wyjazdy rozpoczną się w 2021 roku. 

O stypendium mogą ubiegać się naukowcy oraz nauczyciele akademiccy ze wszystkich dziedzin nauki, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora oraz w chwili składania wniosku są zatrudnieni w instytucji polskiego systemu szkolnictwa wyższego i nauki. W ramach programu można zrealizować wyjazdy naukowe i naukowo-dydaktyczne, których celem jest: 

  • odbycie stażu podoktorskiego; 
  • prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych; 
  • pozyskanie materiałów do pracy naukowej;

oraz dodatkowo – tylko jako uzupełnienie do powyższych celów – inne formy aktywności naukowej lub akademickiej, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Nabór wniosków w programie prowadzony jest do 18 czerwca 2020 roku .

Więcej informacji na stronie:  https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-imienia-bekkera

oraz w Biurze ds. Nauki:  aleksandra.ziolek@apsl.edu.pl

Znajdziesz nas tutaj