Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

Nauka

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Monografie naukowe Wydawnictwa FRSE

Monografie naukowe Wydawnictwa FRSE

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ogłasza konkurs na najlepsze monografie poświęcone edukacji i programom zarządzanym przez Fundację.

Nagrodą w konkursie jest wydanie – w formie tradycyjnej i elektronicznej – monografii najwyżej ocenionych
Zgłoszenia przyjmowane są w trybie ciągłym. 

1) Prace zgłoszone do 30 maja, które pomyślnie przejdą ocenę wstępną, zostaną skierowane do oceny merytorycznej w I turze. Jej wyniki zostaną ogłoszone do 30 lipca 2020 r.

2) Prace zgłoszone w terminie od 30 maja do 30 września 2020 r., które pomyślnie przejdą ocenę wstępną, zostaną skierowane do oceny merytorycznej w II turze. Jej wyniki zostaną ogłoszone do 30 listopada 2020 r. 

Autorstwo całej pracy zaakceptowanej do wydania i wyłonionej w ramach Konkursu będzie honorowane kwotą do 4000 zł brutto, a autorstwo rozdziałów w pracy zbiorowej – do 1200 zł brutto. 

Więcej informacji na stronie: https://www.frse.org.pl/wydawnictwo/

oraz w Biurze ds. Nauki (aleksandra.ziolek@apsl.edu.pl) 

Znajdziesz nas tutaj