Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

Nauka

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Konkurs MONOGRAFIE Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Konkurs MONOGRAFIE Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłasza konkurs MONOGRAFIE na finansowanie publikacji oryginalnych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz ich tłumaczeń. Celem jest finansowanie wydania wcześniej niepublikowanych prac. 

Celem jest fnansowanie wydania wcześniej niepublikowanych prac. 
Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP oraz honorarium. 
Termin składania aplikacji to 18.05.2020 r. włącznie (liczy się data stempla pocztowego).
Następny termin składania aplikacji to 07.09.2020 r.
Więcej informacji na stronie:  https://www.fnp.org.pl/oferta/monografie/

Znajdziesz nas tutaj