Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

Nauka

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Ogłoszenie konkursu HARMONIA 10

Ogłoszenie konkursu HARMONIA 10

Koordynatorzy Dyscyplin ogłaszają konkurs HARMONIA 10 na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych.

Nabór wniosków będzie prowadzony do 17 września 2018 r. w systemie elektronicznym ZSUN/OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl

Więcej informacji pod adresem: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/harmonia10

Znajdziesz nas tutaj