Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki
Wybory
2020
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

Nauka

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Nowy konkurs z obszaru nauk humanistycznych – HERA Public Spaces: Culture and Integration in Europe

Nowy konkurs z obszaru nauk humanistycznych – HERA Public Spaces: Culture and Integration in Europe

Zapraszamy do udziału w nowym konkursie sieci HERA pt. Public spaces: Culture and Integration in Europe.

Do konkursu mogą być zgłaszane projekty z obszaru nauk humanistycznych obejmujące badania interdyscyplinarne, których celem jest zrozumienie relacji między przestrzenią publiczną, kulturą a zagadnieniami, takimi jak: integracja europejska, procesy migracyjne, globalizacja, cyfryzacja itp.

Więcej informacji na stronie: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2017-08-28-nowy-konkurs-hera oraz w Biurze ds. Nauki

Znajdziesz nas tutaj