Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki
Wybory
2020
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

Nauka

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Nabór wniosków o finansowanie działalności upowszechniającej naukę na 2019 r.

Nabór wniosków o finansowanie działalności upowszechniającej naukę na 2019 r.

Do 31 października 2018 r. trwa nabór wniosków na Działalność Upowszechniającą Naukę na 2019 r. W ramach naboru wniosków można uzyskać finansowanie zadań wspierających rozwój polskiej nauki przez upowszechnianie, 

promocję i popularyzację wyników działalności badawczo-rozwojowej, innowacyjnej i wynalazczej, w tym w skali międzynarodowej, a także zadań związanych z utrzymaniem zasobów o dużym znaczeniu dla nauki i jej dziedzictwa, nieobejmujących prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

Nabór wniosków prowadzony jest za pośrednictwem systemu osf.opi.org.pl

Więcej informacji pod adresem: https://www.nauka.gov.pl/dzialalnosc-upowszechniajaca-nauke/dzialalnosc-upowszechniajaca-nauke.html

Znajdziesz nas tutaj