Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

Nauka

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW O FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI UPOWSZECHNIAJĄCEJ NAUKĘ

INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW O FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI UPOWSZECHNIAJĄCEJ NAUKĘ

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, że w dniu 1 października 2018 roku planowane jest wejście w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Zgodnie z przepisami wprowadzającymi ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, z dniem wejścia w życie ww.  ustawy traci moc m. in. ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87).

Oznacza to, iż z dniem 1 października 2018 roku zostanie wstrzymany nabór wniosków o finansowanie zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę.Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uprzejmie informuje, że wnioski o finansowanie zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę złożone po dniu 30 września 2018 roku nie będą rozpatrywane przez Ministerstwo Nauk i Szkolnictwa Wyższego. Postępowania w sprawie wniosków o finansowanie zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę, złożonych po 30 września 2018 roku zostaną umorzone

Znajdziesz nas tutaj