Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

Kalendarz wydarzeń

Zaproszenie na sympozjum

Zaproszenie na sympozjum

Instytut Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz Muzeum Pomorza Środkowego mają zaszczyt zaprosić w dniu 4 grudnia 2018 roku na sympozjum pt.: Święta Barbara – patronka rybaków i ludzi morza.

           Konferencja jako interdyscyplinarne działanie kontynuuje wieloletni cykl sympozjów naukowych poświęconych chrześcijaństwu na Pomorzu. Tak pomyślane przedsięwzięcie ma za zadanie przybliżyć kulturę duchowąi materialną naszego Wspólnego Dobra.

            Konferencja Święta Barbara – patronka rybaków i ludzi morza jest formą spotkania ludzi nauki i sztuki, duchownych oraz zwykłych obywateli. Nasza inicjatywa ma przede wszystkim wymiar naukowy: historyczno--religioznawczy oraz kulturoznawczy. Św. Barbara jest w tradycji polskiej znana głównie jako patronka górników, jednakże dla kultury Pomorza występuje           w znaczeniu patronki rybaków i ludzi morza. Opowieści o Świętej do dziś stanowią także inspirującą przestrzeń do analiz realizowanych w dukcie literaturoznawstwa oraz historii sztuki.

                                                                                            Patronat nad sympozjum objął

ks. Biskup Edward Dajczak

Biskup Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej

image alt text

PROGRAM SYMPOZJUM:

godz. 9.00

Msza Święta w kościele p. w. św. Jacka w Słupsku celebrowana przez Jego Ekscelencję Ks. Biskupa Edwarda Dajczaka,Biskupa Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej

godz. 10.00

Otwarcie sympozjum: Święta Barbara – patronka rybaków i ludzi morza

J. M. Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku

dr hab. inż. Zbigniew Osadowski, prof. AP

- Patron sympozjum

J. E. Ks. Biskup Edward Dajczak

- Opiekun merytoryczny

dr hab. Adela Barbara Kuik-Kalinowska, prof. AP

- Dyrektor Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

Marzenna Mazur

Część I (10.30-12.00)

dr hab. Adela Barbara Kuik-Kalinowska, prof. AP

Barbara swiãtô ò rëbôkach pamiãtô. Kult św. Barbary w tradycji literackiej Kaszub

dr hab. Agnieszka Teterycz-Puzio, prof. AP

Między Świętopełkiem gdańskim a Krzyżakami. Trzynastowieczne dzieje głowyśw. Barbary

dr hab. Daniel Kalinowski Symboliczne aspekty opowieści o św. Barbarze, prof. AP

12.00-12.15

przerwa kawowa

Część II (12.15-13.45)

mgr Przemysław Kobiałka (STS w Akademii Pomorskiej)

Zabytkowy późnogotycki kościół św. Barbary w Gdańsku

mgr Wojciech Wróblewski (STS w Akademii Pomorskiej)

Perła dawnej architektury Kaszub – kościółek pw. św. Barbary ze Swornegaci

mgr Ewa Jaszewska (STS w Akademii Pomorskiej)

Neobarkowo-modernistyczny kościół pw. św. Barbary w Swornegaciach.

Dzieje i architektura

dr hab. Elżbieta Kal, prof. AP (Akademia Pomorska w Słupsku)

Wiara i wieża. Z problemów ikonografii świętej Barbary

Święta Barbara w zbiorach Muzeum Pomorza Środkowego

13.45-14.30

dyskusja i zakończenie sympozjum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znajdziesz nas tutaj