Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

Kalendarz wydarzeń

Zaproszenie na prezentację książki w MBP w Słupsku

Zaproszenie na prezentację książki w MBP w Słupsku

Zapraszamy na spotkanie autorskie z dr. Januszem Czechowskim, na którym będzie zaprezentowana książka "Wokół kolonialno-emigracyjnych problemów II Rzeczypospolitej" 19 czerwca 2019 r. o godz. 17:00 - Czytelnia MBP w Słupsku, ul. Grodzka 3

             "Polskie wychodźstwo ma długą tradycję; na przełomie XIX i XX wieku i później, w latach 1918-1939, sprawą podstawową, wpływającą na podejmowanie decyzji o wyjeździe, były kwestie o podłożu społeczno-ekonomicznym. Schyłkowy okres rozbiorów, a w nim zmiany w sektorze rolnym oraz przemysłowym w zaborze rosyjskim i austriackim szczególnie negatywnie oddziaływały na chłopstwo i miejski proletariat".

Spis treści:-Emigracja i reemigracja polska w okresie poprzedzającym wybuch I wojny światowej jako tło wychodźstwa międzywojennego. Główne skupiska polonijne-Problem kolonii niemieckich i polskie oczekiwania kolonijno-emigracyjne-Przyczyny, charakter, główne kierunki wychodźstwa i ośrodki polonijne w okresie 1918-1939. Reemigracja-Opieka konsularna i pozakonsularna (instytucjonalna) nad wychodźcami.

Znajdziesz nas tutaj