Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

Kalendarz wydarzeń

Zaproszenie na konferencję naukową doktorantów

Zaproszenie na konferencję naukową doktorantów

Tradycją lat ubiegłych doktoranci Instytutu Historii i Politologii Akademii Pomorskiej w Słupsku w końcowych dniach września zapraszają do udziału w V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Doktorantów „Polska i sąsiedzi na przestrzeni wieków”. Konferencja odbędzie się 28 września 2019 roku w siedzibie Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Myślą przewodnią piątej edycji konferencji pozostaje tematyka dotycząca procesów zachodzących na ziemiach polskich i w krajach sąsiednich, a także wzajemnych relacji Polski z jej sąsiadami. Tegoroczna konferencja wpisuje się w kalendarz obchodów Jubileuszu 50-lecia istnienia Akademii Pomorskiej w Słupsku. Interesować nas zatem będą następujące zagadnienia:
1.Wieloaspektowość działalności człowieka na ziemiach polskich oraz sąsiednich;
2.Codzienność mieszkańca ziem polskich i jej sąsiadów na przestrzeni dziejów;
3.Potyczki, wojny, konflikty zbrojne mające miejsce na ziemiach polskich i sąsiednich w dziejach;
4.Kwestie relacji gospodarczych, społecznych i politycznych zachodzących na ziemiach polskich i sąsiednich na przestrzeni wieków.
Organizatorzy przewidują wydanie wystąpień w recenzowanym wydawnictwie pokonferencyjnym (jeśli recenzje artykułu będą pozytywne). Konferencja jest jednodniowa.
Komitet Naukowy Konferencji:
• dr hab. Agnieszka Teterycz-Puzio, prof. AP (Przewodnicząca)
• prof. dr hab. Wojciech Skóra
• dr hab. Jarosław Sochacki, prof. AP
• ks. dr hab. Józef Szymański, prof. AP
• dr hab. Paweł Gut, prof. AP

Komitet Organizacyjny Konferencji:

• mgr Patrycja Jędrzejewska (Przewodnicząca)
• mgr inż. Małgorzata Romankiewicz-Częścik
• mgr Kamil Bierka
• mgr Kacper Jurkiewicz
• mgr Szymon Smentek
• mgr Emilia Zibart
• mgr Maria Engler
• mgr Jolanta Czerwiakowska
• lic. Tomasz Częścik
Serdecznie zAPraszamy! 

Znajdziesz nas tutaj