Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

Kalendarz wydarzeń

Zaproszenie na Jubileusz 50-lecia Akademii Pomorskiej -  Instytut Geografii i Studiów Regionalnych Akademii Pomorskiej

Zaproszenie na Jubileusz 50-lecia Akademii Pomorskiej - Instytut Geografii i Studiów Regionalnych Akademii Pomorskiej

Wykaz imprez przygotowanych przez Instytut Geografii i Studiów Regionalnych Akademii Pomorskiej

INSTYTUT GEOGRAFII I STUDIÓW REGIONALNYCH

ZJAZD ABSOLWENTÓW KIERUNKU  TURYSTYKA I REKREACJA

„50 LAT SŁUPSKIEGO OŚRODKA GEOGRAFICZNEGO” – wystawa dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego - organizowana w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki 2019

AKADEMIA I SKARBY Z PODRÓŻY - organizowana w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki 2019

1.Akademia podróży.

Spotkanie przeznaczone dla osób ciekawych świata, które chcą poznać jego ciekawe zakątki

 historie, zabytki i kulturę wybranego regionu.

Tematy prelekcji:

– walory i zagospodarowanie turystyczne Bornholmu,

– atrakcje turystyczne i zmiany przyrodnicze Borneo,

– bałkański tygiel,

– Szkocja: Polowanie na potwora z Loch Ness,

- 50 krajów na 50-lecie słupskiej geografii .

2.Skarby z podróży -Wystawa  pamiątek  przywiezionych z różnych obszarów kulturowych świata - organizowana w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki 2019

GEOGRAFICZNY TOR PRZESZKÓD – konkurs dla dzieci, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, dorośli  - organizowany w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki 2019

Znajdziesz nas tutaj