Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

Kalendarz wydarzeń

Zaproszenie na dwudzieste drugie spotkanie z cyklu Słupskich Czwartków Literackich

Zaproszenie na dwudzieste drugie spotkanie z cyklu Słupskich Czwartków Literackich

Instytut Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku wspólnie z Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Fundacją PRODIRE i Stowarzyszeniem Pisarzy Polskich Oddział Gdańsk zaprasza na dwudzieste drugie spotkanie z cyklu Słupskich Czwartków Literackich. Spotkanie odbędzie się w ostatni czwartek miesiąca, tj. 30 maja 2019 r. o godz. 17:00 w Sali Rycerskiej Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku.

     Na XXII SCL wystąpi dr hab. Anna Kwaśniewska, prof. UG, która zaprezentuje książkę pt. Niematerialne dziedzictwo kulturowe Pomorza Wschodniego.

     Anna Kwaśniewska jest profesorem zatrudnionym w Zakładzie Etnologii i Antropologii Kulturowej w Instytucie Historii Uniwersytetu Gdańskiego. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na problemach związanych z etnologią Kaszub i Pomorza Wschodniego oraz niematerialnym dziedzictwem kulturowym Pomorza. Bada historię badań etnologicznych; antropologię społeczności rybackich i antropologię społeczności postmigracyjnych. Zajmuje się socjologią kultury, małymi narodami i grupami etnicznymi basenu Morza Bałtyckiego.

   Publikacja Niematerialne dziedzictwo kulturowe Pomorza Wschodniego jest obszerną trzyczęściową pozycją (łącznie 2111 stron wraz z ilustracjami), będącą efektem badań terenowych prowadzonych w latach 2013-2017. Po raz pierwszy etnograficzną eksploracją objęto cały zróżnicowany kulturowo obszar Pomorza Wschodniego, obejmujący zarówno ziemie „dawne” (Kaszuby, Kociewie, Bory Tucholskie), jak też „nowe”, czyli tereny postmigracyjne (Żuławy, Powiśle, ziemia lęborska, człuchowska, słupska). W częściach I i II przedstawiono w sposób opisowy i tabelaryczny występowanie, stan i tendencje wybranych zjawisk niematerialnego dziedzictwa kulturowego w 16 powiatach województwa pomorskiego i 2 kujawsko-pomorskiego. Natomiast część III ma charakter monografii problemowej. W ośmiu autorskich rozdziałach dokonano pogłębionej analizy wybranych zjawisk niematerialnego dziedzictwa kulturowego. W zależności od problematyki w opracowaniach tych zastosowano różne perspektywy i ujęcia teoretyczne.

Publikacja pokazuje aktualny stan, ale też różnice w zakresie dziedzictwa niematerialnego Pomorza Wschodniego – ziemie „dawne” są ostoją wielu zwyczajów, praktyk i treści przynależnych tradycyjnej kulturze ludowej, natomiast na ziemiach „nowych”, w wyniku powojennych migracji mamy do czynienia z wypadkową różnorodnych tradycji regionalnych, narodowych (mniejszości narodowe) oraz wpływów kultury masowej. Na ziemiach „nowych” widoczny jest proces (re)konstruowania tożsamości, w którym sięga się i przypomina dziedzictwo dawnych mieszkańców (mennonickie, krzyżackie, niemieckie), stanowiące pomost między przeszłością a teraźniejszością.

Znajdziesz nas tutaj