Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

Kalendarz wydarzeń

Zaproszenie - konkurs na najlepszy pomysł na biznes

Zaproszenie - konkurs na najlepszy pomysł na biznes

Uwaga! Konkurs! Masz pomysł na biznes i chcesz go sprawdzić? Opisz swoją koncepcję i prześlij do nas! Oferujemy nieodpłatne doradztwo w utworzeniu wstępnego biznesplanu, a dla najlepszego pomysłu nagrodę pieniężną w wysokości 3 tysięcy złotych.

Konkurs będzie miał kilka etapów. Najpierw, trzeba będzie w kilku zdaniach opisać pomysł na biznes. Osoby, których propozycje będą najciekawsze zostaną zaproszone do udziału w konsultacjach.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 30 listopada. Prezentacja najlepszych pomysłów oraz ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 10 grudnia podczas gali finałowej.

W skład zespołu naszych doradców i jury konkursu wchodzą osoby z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu biznesu. Dzięki temu możesz liczyć na fachowe wsparcie i weryfikację swojego pomysłu pod kątem innowacyjności i szansy powodzenia na rynku.

Zapoznaj się z regulaminem, pobierz i wypełnij prosty formularz, i prześlij na adres: startuj@witkac.plstartuj@witkac.pl

REGULAMIN KONKURSU:

Od planu do biznesu – konkurs na najlepszy pomysł na biznes

§ 1 1. Organizatorem konkursu jest Firma Witkac Sp.z o.o. z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 5A, 76-200 Słupsk, NIP 8393172913. 2. Celem konkursu jest kreowanie zachowań i działań przedsiębiorczych wśród słupszczan i słupszczanek. 3. Konkurs skierowany jest do osób indywidualnych. Na nagrodę fnansową będzie mogła liczyć osoba, której pomysł okaże się najciekawszy, najbardziej kreatywny i będzie miał potencjał rynkowy. Zgłaszać mogą się wszyscy zainteresowani. 4. Konkurs jest organizowany w ramach Projektu pt. „Startuj w Słupsku”, realizowanego z inicjatywy Miasta Słupsk we współpracy z frmą Witkac Sp. z o. o. oraz Witaj świecie! Sp. z o. o.

 Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest: a) zaakceptowanie warunków regulaminu, b) przesłanie formularza zgłoszeniowego z opisem pomysłu na biznes w ustalonym terminie (do 30.11.2018r.). 6. Konkurs przebiega w trzech etapach: a) Przysłanie na adres e-mail wypełnionego formularza zgłoszeniowego, szczegółowo opisującego zaplanowane przedsięwzięcie. b) Konsultacje z ekspertem i przygotowanie uczestnika w celu zaprezentowania swojego pomysłu na biznes podczas Gali fnałowej. c) Wystąpienie przed Komisją Oceniającą i zaprezentowanie swojego pomysłu na biznes przy pomocy prezentacji multmedialnej na Gali fnałowej 10.11.2018r..

§ 37. W skład Komisji Oceniającej wchodzą eksperci, pracownicy Firmy Witkac oraz Urzędu Miejskiegow Słupsku.§ 48. Za zdobycie pierwszego miejsca w konkursie Organizator gwarantuje nagrodę pieniężnąw wysokości 3.000 zł.Zapoznałem/-am się i akceptuję Zasady Uczestnictwa w konkursie na najlepszy pomysł na biznesorganizowanego w ramach projektu „Startuj w Słupsku”.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesurekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016r. poz. 922).…...………………………………………………data i czytelny podpis Zgłaszającego

Od planu do biznesu – konkurs na najlepszy pomysł na biznes FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:

DANE OSOBOWE

Imię i nazwisko

PESEL

Data urodzenia

Adres zamieszkania

Adres e-mail

Telefon kontaktowy

PRZEDMIOT KONKURSU

Tytuł projektu zgłaszanego do konkursu

Krótka charakterystyka projektu

Prosimy o załączenie szczegółowego opisu projektu

Zapoznałem/-am się i akceptuję Zasady Uczestnictwa w konkursie na najlepszy pomysł na biznes organizowanego w ramach projektu „Startuj w Słupsku”. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). …….………………………………………………… Data i czytelny podpis Zgłaszającego

Znajdziesz nas tutaj