Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

Kalendarz wydarzeń

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo państw Europy Środkowej i Wschodniej w kontekście transgranicznych zagrożeń bezpieczeństwa".

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo państw Europy Środkowej i Wschodniej w kontekście transgranicznych zagrożeń bezpieczeństwa".

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo państw Europy Środkowej i Wschodniej w kontekście transgranicznych zagrożeń bezpieczeństwa".

Celem konferencji jest interdyscyplinarna dyskusja nad transgranicznymi zagrożeniami bezpieczeństwa regionu Europy Środkowo-Wschodniej.  
Konferencja stanowić będzie forum wymiany wiedzy, poglądów, doświadczeń i opinii zarówno przedstawicieli środowiska akademickiego, jak i praktyków oraz wszystkich osób, dla których bezpieczeństwo i ochrona granic są istotnym punktem odniesienia w działalności naukowej i badawczej.

Znajdziesz nas tutaj