Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

Kalendarz wydarzeń

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Współczesny człowiek wobec wyzwań i zagrożeń w cyberprzestrzeni".

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Współczesny człowiek wobec wyzwań i zagrożeń w cyberprzestrzeni".

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Współczesny człowiek wobec wyzwań i zagrożeń w cyberprzestrzeni". Aspekty społeczne – techniczne – prawne.

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Rada Regionu Zachodniopomorskiego w Szczecinie zapraszają na: V Ogólnopolską Konferencję Naukową „Współczesny człowiek wobec wyzwań i zagrożeń w cyberprzestrzeni”. Aspekty społeczne – techniczne – prawne.

Mając świadomość powagi obecnej sytuacji związanej z pandemią choroby COVID-19  i uwzględniając wynikające z niej ograniczenia, planujemy nowy termin konferencji 22-23 października 2020. Rozważamy również możliwość jej organizacji w formule jednodniowej wideokonferencji.

Terminy związane ze zgłoszeniem i przesłaniem artykułów pozostają niezmienione.

Szczegóły na stronie:  https://biz.apsl.edu.pl/instytut-bezpieczenstwa-i-zarzadzania/aktualnosci (zakładka KONFERENCJE).

Znajdziesz nas tutaj