Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

Kalendarz wydarzeń

Konferencja "Współczesny człowiek wobec wyzwań i zagrożeń w cyberprzestrzeni".

Konferencja "Współczesny człowiek wobec wyzwań i zagrożeń w cyberprzestrzeni".

Szanowni Państwo, Komitet organizacyjny konferencji "Współczesny człowiek wobec wyzwań i zagrożeń w cyberprzestrzeni" informuje Państwa o następujących zmianach: - Konferencja odbędzie się w dniu: 15 - 18.11. 2020 r. - Konferencja odbędzie się w formule hybrydowej. Możliwość uczestnictwa w formule hybrydowej została wprowadzona w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w Polsce i na świecie.

Formuła hybrydowa oznacza to, iż Uczestnik/czka może dokonać wyboru sposobu uczestnictwa:

- czynny udział osobiście w ramach konferencji połączonej z konferencją:  Społeczeństwo 4.0 a edukacja. Szansa, wyzwania i zagrożenia w dn. 15-18.11.2020. Wystąpienie w salach pokładu promu 20 - 30 osób,  zachowując wszystkie zasady bezpieczeństwa uczestników,

- bierne wystąpienie - wysłanie nagrania wystąpienia, który będzie przedstawiony uczestnikom w trakcie konferencji;

- bierny udział jako Obserwator (transmisja obrad konferencji za pomocą kanału Uczelni na YouTube) – bez możliwości wystąpienia

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na stronie: https://biz.apsl.edu.pl/instytut-bezpieczenstwa-i-zarzadzania/aktualnosci/komunikat-dot.-konferencji-wspolczesny-czlowiek-wobec-wyzwan-i-zagrozen-w-cyberprzestrzeni 

Uczestnik sam decyduje o formule, która jest dla niego bardziej odpowiednia! Proszę w przypadku uczestnictwa wyboru czynnego o temat wystąpienia (komitet organizacyjny jest w trakcie przygotowań programu konferencji).  Proszę o tematy wystąpień oraz opis oraz zdjęcia prelegenta na adres: joaana.grubicka@apsl.edu.pl

 

Znajdziesz nas tutaj