Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

Kalendarz wydarzeń

KONFERENCJA pt. "Współczesny człowiek wobec wyzwań i zagrożeń w cyberprzestrzeni". Aspekty społeczne – techniczne – prawne.

KONFERENCJA pt. "Współczesny człowiek wobec wyzwań i zagrożeń w cyberprzestrzeni". Aspekty społeczne – techniczne – prawne.

NOWY TERMIN I FORMUŁA KONFERENCJI - VIDEOKONFERENCJA pt. "Współczesny człowiek wobec wyzwań i zagrożeń w cyberprzestrzeni". Aspekty społeczne – techniczne – prawne.

Szanowni Państwo,
Informujemy i zapewniamy o trwających cały czas przygotowaniach do V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Współczesny człowiek wobec wyzwań i zagrożeń w cyberprzestrzeni. Aspekty społeczne – techniczne – prawne”.

Mając świadomość powagi obecnej sytuacji związanej z pandemią choroby COVID-19  i uwzględniając wynikające z niej ograniczenia, planujemy konferencję w formule wideokonferencji: wideokonferencja * spotkania LIVE z prelegentami * dyskusje naukowe.

Ze względu na zaistniałą sytuację  organizatorzy konferencji podjęli decyzje z rezygnacji
z całodniowych warsztatów i wizyty studyjnej - Ruchome wydmy - Łeba.

Opłaty konferencyjne

- publikacja pokonferencyjna – 200 pln
- współautorstwo artykułu – 100 pln

Rachunek w PLN

- do 5 października 2020 roku – ostateczny termin rejestracji uczestników
- do 10 października 2020 roku – potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez organizatorów
- do 10 czerwca 2020 roku – dokonanie opłaty za publikacje monografii (proszę podawać dane do faktury dla zainteresowanych)
- do 10 czerwca 2020 roku – przesłanie tekstów artykułów na e-mai: aneta.kaminska-nawrot@apsl.edu.pl

Gorąco zachęcamy Państwa do przygotowania artykułu, który zostanie opublikowany w recenzowanej monografii, odpowiadającej I poziomowi, wg. Komunikatu MNiSW z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe (20 pkt).

Publikację przewidujemy w IV kwartale 2020 roku. Pozwoli to Państwu włączyć ją do dorobku naukowego jeszcze w bieżącym roku.

Przypominamy o elektronicznej rejestracji na Konferencję: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdf1DQ2BAu0Kiqo7BXSwewNF52lLoIYXwMHIbUNlozj01z21g/viewform

 

Kontakt:
Akademia Pomorska, Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania
ul. Kozietulskiego 6-7, Słupsk 76-200
e-mail: cyber-2019@apsl.edu.pl

 

Więcej informacji: https://biz.apsl.edu.pl/instytut-bezpieczenstwa-i-zarzadzania/aktualnosci/komunikat4

Znajdziesz nas tutaj