Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

Kalendarz wydarzeń

II Międzynarodowe Seminarium Naukowe pt. "Abaj: filozofia, poetyka, recepcja".

II Międzynarodowe Seminarium Naukowe pt. "Abaj: filozofia, poetyka, recepcja".

II Międzynarodowe Seminarium Naukowe pt. "Abaj: filozofia, poetyka, recepcja".

Akademia Pomorska w Słupsku i Kazachski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny (Abai University) w Ałmaty zapraszają do udziału w II Międzynarodowym "Czytaniu Abaja" pt. "Abaj: filozofia, poetyka, recepcja", poświęconym 175 rocznicy urodzin kazachskiego poety, filozofa i kompozytora Abaja Kunanbajuli w dniach 9-10 grudnia 2020 r.

Seminarium Naukowe „Czytanie Abaja”. Abaj: filozofia, poetyka, recepcja” to coroczne wydarzenie o charakterze międzynarodowym, organizowane na początku roku akademickiego w Centrum Kultury i Nauki Kazachskiej imienia Abaja przy Katedrze Neofilologii Akademii Pomorskiej w Słupsku. Ze względu na sytuację epidemiologiczną w tym roku odbędzie się ono w dniach 9-10 grudnia w formie zdalnej. Współorganizatorem tego przedsięwzięcia jest Abai University w Ałmaty (Kazachstan), wieloletnia uczelnia partnerska AP i inicjator otwarcia w Słupsku Centrum imienia Abaja. Pomysłodawczynią projektu po stronie kazachskiej jest wybitna literaturoznawczyni, Kierownik Katedry Języka i Literatury Rosyjskiej Abai University dr hab. prof. zw. Saule Abiszewa, a po stronie polskiej dr hab. prof. zw. Galina Nefagina, światowej sławy filolog, znana badaczka literatury oraz Kierownik Zakładu Filologii Rosyjskiej AP w Słupsku.

Jest to pierwsze w Polsce wydarzenie naukowe, poświęcone Abajowi Kunanbajuli: jego osobie, twórczości, ideom jak również i różnym aspektom duchowej i materialnej kultury narodu kazachskiego. 10 sierpnia b.r. Kazachstan po raz pierwszy w swojej historii obchodził nowe święto – Dzień Abaja. Jego wprowadzenie związane było z wydarzeniami jubileuszowymi, a mianowicie z przypadającą w 2020 r. 175 rocznicą urodzin kazachskiego poety. Wyrażamy nadzieję, że w przyszłości takie spotkania w murach naszego Centrum na AP staną się tradycją dla wszystkich tych, którzy interesują się literaturą kazachską oraz rolą Abaja w światowej przestrzeni kulturowej. Jednym z naszych pryorytetowych zadań jest popularyzacja idei Abaja oraz tradycji kazachskich w Polsce i krajach UE, jak również na terenie WNP. Kolejnym jest stworzenie mędzynarodowej platformy dyskusyjnej dla młodych naukowców. Do udziału w Seminarium zapraszamy studentów, doktorantów oraz wykładowców polskich i zagranicznych uczelni, a także wszystkie osoby pragnące bliżej zapoznać się z twórczością Abaja.

Tematyka spotkania obejmuje następujące zagadnienia:
• Abaj w światowej przestrzeni literackiej;
• Filozoficzne i etyczne idee Abaja we współczesnym świecie;
• Abaj i jego rola w rozwoju kultury i nauki Kazachstanu;
• Ontologiczne problemy w twórczości Abaja;
• Abaj i problem europejskiej integracji ludów stepowych;
• Światopoglądy oświeceniowe Abaja;
• Słowa pouczające: poetyka i recepcja.
• Specyfika tłumaczenia utworów Abaja;
• Recepcja kultury kazachskiej poza granicami Kazachstanu;
• Tradycje i kultura Kazachstanu.
Tematyka wystąpień nie ogranicza się wyłącznie do analizy problemów, podejmowanych w swej twórczości przez Abaja, tylko rozciąga się na calą kulturę kazachską oraz aktualne aspekty jej recepcji poza granicami kraju (w tym, w Polsce).
Każdy uczestnik otrzyma certyfikat, potwierdzający udział w Seminarium.
Wzór formularza zgłoszeniowego:


Języki robocze: polski, kazachski, rosyjski, angielski
Czas wystąpienia: 10-15 minut
Termin nadsyłania zgłoszeń: 1 grudnia 2020 r. (włącznie)
Adres e-mail, na który należy nadesłać zgłoszenie: abaicentrum@aspl.edu.pl

 

 

Znajdziesz nas tutaj