Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

Kalendarz wydarzeń

Akcja pn. LAS POKOLEŃ - zaproszenie

Akcja pn. LAS POKOLEŃ - zaproszenie

Zapraszamy serdecznie na akcję pn. LAS POKOLEŃ. 5 kwietnia od godz. 11:00.

Regulamin Akcji pn. „Las Pokoleń”

I. CELE AKCJI:

 1. Integracja społeczności lokalnej subregionu słupskiego polegająca na wspólnej akcji zalesiania terenów leśnych pn. „Las Pokoleń”;
 2. Propagowanie innej formy edukacji dzieci, młodzieży oraz dorosłych ukierunkowanych na społeczne akcje dla dobra ogółu.
 3. Ukazanie walorów otaczającej przyrody oraz ugruntowanie wiedzy nt. dbałości o czystość otaczającej przestrzeni życiowej.

II. ORGANIZATORZY:

 1. Nadleśnictwo Leśny Dwór
 2. Fundacja Wspierania Inicjatyw Niekonwencjonalnych „Sub ventum” w Słupsku

III TERMIN I MIEJSCE:

 1. Data: 05 kwietnia 2019 r. (piątek).
 2. Miejsce: okolice Słupska (tereny przeznaczone do zalesienia w sąsiedztwie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku).
 3. Czas trwania akcji: około 3 godz. i uzależniona jest od kondycji fizycznej uczestników.
 4. Rozpoczęcie wydarzenia: godz. 11.00.
 5. Zakończenie akcji: godz. 14.00.

IV USTALENIA TECHNICZNO-ORGANIZACYJNE:

 1. Obszar zalesienia: około 3,5ha.
 2. Przewidywana liczba uczestników: około 120 osób (60 par).
 3. Rodzaj nasadzeń: sadzonki drzew sosny, brzozy, dębu.
 4. Wykorzystywane narzędzia: szpadel.
 5. Organizatorzy przewidują miejsca parkingowe w bliskiej odległości od miejsca sadzenia.
 6. W czasie trwania akcji Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne.
 7. Każdy uczestnik powinien być ubrany w wygodne buty, długie spodnie, bluzę, kurtkę z długim rękawem, najlepiej przeciwdeszczową. Zalecane rękawice ochronne.
 8. Po akcji nastąpi integracja uczestników przy ognisku. Organizator zapewnia: ciepły posiłek-zupę, ciasto, chleb, kiełbaski, wodę, herbatę, chleb ze smalcem i ogórkiem.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. W akcji mogą uczestniczyć grupy zorganizowane tj. z Opiekunem ze szkół: podstawowych, ponadpodstawowych, studenci oraz seniorzy z Uniwersytetu III wieku, Żołnierze, funkcjonariusze Policji, Strażacy, i inne grupy społeczne.
 2. Dopuszcza się uczestnictwo w akcji rodziny z dziećmi, niepełnoletnichz opiekunami oraz pojedynczych dorosłych pod warunkiem respektowania ustaleń niniejszego Regulaminu.
 3. Każda osoba biorąca udział w sadzeniu lasu powinna uczestniczyćw instruktażu przeprowadzonym przez pracownika Nadleśnictwa, którego celem jest ukazanie prawidłowej techniki sadzenia oraz powinna stosować się do poleceń i innych ustaleń Organizatorów.
 4. Podczas akacji przewiduje się wykorzystanie tylko sadzonek pochodzącychz zasobów Nadleśnictwa.

VI. UCZESTNICY AKCJI ZOBOWIĄZANI SĄ DO:

 1. Przestrzegania przepisów ochrony p.poż. zarówno w terenie zalesianymjak i na parkingu.
 2. Zachowania bezwzględnej ochrony przyrody oraz względnej ciszy w trakcie trwania akcji.
 3. Nie spożywania alkoholu oraz nie paleniu papierosów.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Akcja sadzenia odbędzie się bez względu na pogodę.
 2. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione i skradzione.
 3. Każda zdeklarowana osoba uczestniczy w akcji na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Osoby niepełnoletnie powinny posiadać zezwolenie do udziału w akcji od opiekunów prawnych.
 4. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w akcji wiąże się z dużym wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała, urazów fizycznych (związanych np. z ukąszeniami kleszczów).
 5. Organizator nie ubezpiecza Uczestników, natomiast Uczestnikom Organizatorzy doradzają, jeżeli uznają to za konieczne, zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w akcji.
 6. Organizator nie zabezpiecza rękawic oraz innych elementów garderoby potencjalnego uczestnika akcji.
 7. Uczestnicy przystępujący do akcji respektują zapisy niniejszego Regulaminu oraz wyrażają zgodę na wykonywanie zdjęć, jak również udostępnianie ich na stronach internetowych, w szczególności na Tablicy upamiętniającej akcję sadzenia „Lasu Pokoleń”.
 8. Udział w akcji oraz kontakt w sprawach organizacyjnych należy zgłaszać do dnia 03.04.2019 r.:darek_klos@op.plDariusz Kloskowski, tel. GSM: 602759892,
 9. Wydarzenie będzie przeprowadzone w sposób rekreacyjny i ma na celu propagowanie zdrowego stylu życia, stąd protesty, reklamacje i roszczenia, co do organizacji akcji stanowią wtórne zagadnienie.

Znajdziesz nas tutaj