Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

Kalendarz wydarzeń

Zaproszenie na sympozjum naukowe MIĘDZY INKLUZJĄ A EKSKLUZJĄ W EDUKACJI...

Zaproszenie na sympozjum naukowe MIĘDZY INKLUZJĄ A EKSKLUZJĄ W EDUKACJI...

25 maja 2018 roku o godz. 16:00 w Bibliotece Miejskiej w Słupsku (Grodzka 3) Instytut Pedagogiki AP w Słupsku i Katedra Pracy Socjalnej naszej Uczelni zapraszają na sympozjum naukowe

MIĘDZY INKLUZJĄ A EKSKLUZJĄ W EDUKACJI. SPÓR O AKSJOLOGIĘ W BADANIACH SPOŁECZNO-EDUKACYJNYCH.

KOMITET ORGANIZACYJNY: dr Szymon Dąbrowski Katedra Pracy Socjalnej Akademia Pomorska w Słupsku, dr Małgorzata Obrycka Instytut Pedagogiki Akademia Pomorska w Słupsku.

UCZESTNICY SYMPOZJUM: prof. zw. dr hab. Mirosław Patalon Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Akademia Pomorska w Słupsku, dr Katarzyna Wajszczyk Instytut Pedagogiki Uniwersytet Gdański,  dr Anna Majer Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku Zakład Socjologii, Filozofii i Etyki Sportu,  dr Helena Liwo Instytut Pedagogiki Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,  dr Marta Znaniecka Trener Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR),  dr Marian Pułtuski Teolog, Praktyk edukacji,  dr Małgorzata Obrycka Instytut Pedagogiki Akademia Pomorska w Słupsku, dr Szymon Dąbrowski Katedra Pracy Socjalnej Akademia Pomorska w Słupsku.

     CEL SYMPOZJUM: W 2017 r. w ramach działalności Pomorskiego Towarzystwa Filozoficzno-Teologicznego miał miejsce cykl wykładów zatytułowanych Edukacja-Wartości-Kontrowersje. Był to interdyscyplinarny projekt początkowo mający na celu zespolenie autorskich badań w zakresie pedagogiki kultury, pedagogiki społecznej, pedagogii religii, pedagogiki specjalnej, a także w obszarach religioznawstwa, katechetyki, filozofii wychowania i socjologii wychowania; następnie – wygenerowanie wspólnych pomysłów na promowanie idei krytycznych (Giroux, Witkowski 2010), a zarazem inkluzyjnych analiz na gruncie edukacji współczesnej. Inspiracją dla stworzenia projektu oraz kontynuacji prac w ramach poniższego sympozjum jest silna potrzeba przeciwstawienia się obecnej dziś ekskluzji oraz fragmentaryzacji zarówno w obrębie praktyk, jak i teorii edukacyjnych (Dąbrowski, Obrycka 2017).

Wszystkich zaineresowanych tematyką zapraszamy do aktywnego udziału w ramach tegoż sympozjum naukowego.

WSPÓŁORGANIZATORZY: Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne Oddział w Słupsku, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Pracowania Redustres Marta Znaniecka.

 UCZESTNICTWO: Sympozjum jest otwarte i bezpłatne, wymaga jednak rezerwacji na wskazany poniżej adres e-mail z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc w sali prelekcyjnej

KONTAKT: dr Szymon Dąbrowski szymon.dabrowski@apsl.edu.pl

www.szymondabrowski.com

Znajdziesz nas tutaj