Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

Kalendarz wydarzeń

Zaproszenie na spotkanie autorskie

Zaproszenie na spotkanie autorskie

10 października (środa) 2018 r. o godz. 17:00 zapraszamy serdecznie na spotkanie autorskie z dr. hab. Robertem Kuśnierzem, prof. AP, który przedstawi swoją nową książkę pt.: „Nas, Polaków, nie ma kto bronić…”

Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku, ul. Grodzka 3, Czytelnia, I piętro

Druga połowa lat trzydziestych XX w. w Związku Sowieckim to okres, kiedy reżim sowiecki przeprowadził szereg antypolskich akcji. W latach 1935–1936 miały miejsce deportacje ludności polskiej zamieszkałej na Ukrainie i Białorusi – z graniczących z Polską obwodów na wschód Ukrainy lub w głąb ZSRS – do Kazachstanu albo na Syberię. Kulminacją antypolskiej polityki była operacja NKWD z lat 1937–1938, w wyniku której represjonowano ponad 144 tys. osób, z czego 111 tys. zostało rozstrzelanych.

Książka i zebrane w niej dokumenty dają odpowiedź na pytanie, jaką wiedzą dysponowały polska służba dyplomatyczno-konsularna i wywiad wojskowy w sprawie sytuacji mniejszości polskiej w okresie bezprecedensowych represji reżimu z lat 1935–1938; jaki był stosunek rządu RP do Polaków w ZSRS; jak zachowywali się przedstawiciele Drugiej Rzeczypospolitej na terenie sowieckim w obliczu prześladowania Polaków; jak Polacy w ZSRS postrzegali stosunek do nich ze strony Warszawy?

Znajdziesz nas tutaj