Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

Kalendarz wydarzeń

Zaproszenie na ogólnopolską konferencję naukową w IBN AP w Słupsku

Zaproszenie na ogólnopolską konferencję naukową w IBN AP w Słupsku

26 kwietnia 2018 r. IBN naszej Uczelni zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Naukową "Wojska obrony terytorialnej w systemie obronnym państwa"

Instytut Bezpieczeństwa Narodowego Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz Wojewódzki Sztab Wojskowy w Gdańsku mają zaszczyt zaprosić do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej na temat - WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ W SYSTEMIE OBRONNYM PAŃSTWA. 

PROGRAM OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ „Wojska Obrony Terytorialnej w systemie obronnym państwa” ” Akademia Pomorska w Słupsku, 26 kwiecień 2018 r. 08.30-09.00 Rejestracja uczestników konferencji

09.00-09.15 Przywitanie gości i otwarcie konferencji:

Dyrektor IBN dr hab. Janusz Gierszewski; prof. AP,

 Rektor AP dr hab. inż. Zbigniew Osadowski, prof. AP

 09.15-10.45 Sesja I: WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ W STRUKTURZE SIŁ ZBROJNYCH RP

Moderator: dr hab. prof. nadzw. Józef Sadowski, aula 3 IBN

1. dr Ireneusz Bieniecki, dr Izabela Szkurłat Akademia Pomorska w Słupsku, Akademia Pomorska w Słupsku „Formacje ochrony granicy państwowej PRL i ich współdziałanie z Wojskami Obrony Terytorialnej Kraju w drugiej połowie XX wieku”.

 2. dr Włodzimierz Pszenny Akademia Pomorska w Słupsku „Rola Wojsk Obrony Terytorialnej w systemie obronności państwa”.

3. dr hab. prof. nadzw. Zbigniew Ciekanowski Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej „Wojska Obrony Terytorialnej w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa”.

 4. mgr Iwona KubasikRompa Akademia Pomorska w Słupsku „WOT- rola, miejsce i zadania w strukturze Sił Zbrojnych RP”.

 5. dr hab. prof. nadzw. Józef Sadowski Akademia Pomorska w Słupsku „Podstawy prawne powołania i funkcjonowania Wojsk Obrony Terytorialnej i ich zadania”.

6. kmdr rez. mgr Robert Wereszko Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni „Pomorscy terytorialni, a bezpieczeństwo morskie państwa”.

7. dr Adam Kwiatkowski Akademia Pomorska w Słupsku „Ekonomiczne aspekty działań na rzecz umacniania bezpieczeństwa”.

Dyskusja 10.45-11.45

Sesja II: WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ WOBEC WSPÓŁCZESNYCH WYZWAŃ I ZAGROŻEŃ MILITARNYCH

Moderator: dr hab. Janusz Gierszewski, prof. AP, aula 3 IBN

 8. dr Marek Brylew Akademia Pomorska w Słupsku „Basidż - irańska milicja, jako element doktryny mozaikowej i gwarancja islamskiego reżimu”.

9. ppłk dr inż. Jacek Stempień Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie „WOT, a zagrożenia hybrydowe”.

10. dr Lech Chojnowski Akademia Pomorska w Słupsku „Charakter współczesnych konfliktów zbrojnych, a obrona terytorialna”.

11. mgr Waldemar Parus Akademia Pomorska w Słupsku „Wojska Obrony Terytorialnej kontynuacja Narodowych Sił Rezerwowych, czy nowe spojrzenie?”.

12. dr Krzysztof Rogowski, mgr Grzegorz Diemientiew Akademia Pomorska w Słupsku, Akademia Pomorska w Słupsku, „WOT – polską gwardią narodową?”

13. dr Andrzej Marjański Społeczna Akademia Nauk w Łodzi „Udział Wojsk Obrony Terytorialnej w zarządzaniu kryzysowym”.

Dyskusja 11.45-12.15

Przerwa kawowa 12.15-13.15

Sesja III: ORGANIZACJE PROOBRONNE, A OBRONA TERYTORIALNA

 Moderator: dr Marek Brylew, aula 3 IBN

14. mgr Marek Łachut Prezes Stowarzyszenia – Środkowopomorska Legia Akademicka „Obrona terytorialna - perspektywy i dylematy”.

15. dr hab. prof. nadzw. Agnieszka Lipska-Sondecka Akademia Pomorska w Słupsku „Funkcje władz lokalnych w kontekście zadań wojsk obrony terytorialnej”.

16. dr hab. inż. prof. nadzw. Leszek Elak Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie „Współdziałanie Wojsk Obrony Terytorialnej z Siłami Zbrojnymi RP”.

17. dr Wojciech Mazurek Stowarzyszenie Żołnierzy i Sympatyków „Niebieskich Beretów” „Problematyka Obrony Terytorialnej Kraju w latach 1966-1989 na łamach wybranych, niejawnych periodyków wojskowych”.

18. dr Krzysztof Przeworski --- „Współdziałanie WOT z OC - ograniczenia i możliwości”. Dyskusja 13.15-14.15

 Sesja IV: MOŻLIWOŚCI BUDOWANIA ZAPLECZA I ZASOBÓW OSOBOWYCH NA POTRZEBY WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ PRZEZ ORGANIZACJE PROOBRONNE, SZKOŁY I KLASY O PROFILU WOJSKOWYM ORAZ UCZELNIE WYŻSZE

 Moderator: dr Adam Kwiatkowski, aula 3 IBN

19. dr Waldemar Zakrzewski Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim „Studenci Legii Akademickiej potencjalnym zasobem osobowym WOT”.

20. Przedstawiciel Wojewódzki Sztab Wojskowy „Nabór i powoływanie do terytorialnej służby wojskowej”.

21. mgr Jolanta Czerwiakowska Akademia Pomorska w Słupsku „Kobiety w systemie obrony terytorialnej kraju”.

22. dr Julia Nowicka Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie „Organizacje proobronne zapleczem kadrowym Wojsk Obrony Terytorialnej”

23. dr Wiesława Załoga Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie „Specyfika służby żołnierzy obrony terytorialnej”.

 24. prof. dr hab. Tadeusz Bąk Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu „Etyka żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej”.

25. dr Hanna Sommer, dr inż. Grzegorz Zakrzewski Politechnika Rzeszowska, Akademia Pomorska w Słupsku, „Absolwenci szkół prowadzących klasy mundurowe, jako przyszła kadra dla struktur związanych z obronnością państwa – materiał do dyskusji”.

Dyskusja 14.15-15.00

Przerwa obiadowa 15.15-16.45

Sesja V: WYKORZYSTANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W EDUKACJI OBRONNEJ

Moderator: dr hab. Andrzej Urbanek, prof. AP, - Aula 3 IBN

26. dr hab. prof. nadzw. Andrzej Urbanek, dr inż. Krzysztof Rogowski Akademia Pomorska w Słupsku, Akademia Pomorska w Słupsku, „Technologie IT w edukacji obronnej na przykładzie Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce”.

 27. Stanisław Parczewski Autocomp Management Sp. z o.o. „Możliwości wykorzystania produktów firmy Autocomp w edukacji obronnej”.

28. Grzegorz Trzeciak Squadron Sp. z o.o. „Możliwości wykorzystania produktów firmy Squadron w edukacji obronnej”.

29. Andrzej Woźniak Egeria Sp. z o.o. „Możliwości wykorzystania produktów firmy Egeria w edukacji obronnej”.

 Dyskusja 17.00-17.15

Podsumowanie i zamknięcie konferencji: Dyrektor IBN dr hab. Janusz Gierszewski; prof. AP

Znajdziesz nas tutaj