Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

Kalendarz wydarzeń

Zaproszenie na konferencję naukową w AP w Słupsku

Zaproszenie na konferencję naukową w AP w Słupsku

INSTYTUT HISTORII I POLITOLOGII, INSTYTUT POLONISTYKI, RADA SAMORZĄDU DOKTORANTÓW AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU we współpracy z Gminą Słupsk mają zaszczyt zaprosić na:

Ogólnopolską Interdyscyplinarną Konferencję Naukową „POLSKIE DROGI DO WOLNOŚCI”

Konferencja odbędzie się  w dniu 27.09.2018 r.  w Akademii Pomorskiej w Słupsku, ul. Bohaterów Westerplatte 64.

Partner Konferencji:

INSTYTUT HISTORII I POLITOLOGII, INSTYTUT POLONISTYKI, RADA SAMORZĄDU DOKTORANTÓW AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU we współpracy z Gminą Słupsk mają zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Interdyscyplinarną Konferencję Naukową „POLSKIE DROGI DO WOLNOŚCI”. Konferencja odbędzie się  w dniu 27.09.2018 r.  w Akademii Pomorskiej w Słupsku przy  ul. Bohaterów Westerplatte 64.

             Setna rocznica odzyskania niepodległości to doskonały moment do podjęcia szeregu przedsięwzięć naukowych, mających na celu podsumowanie stanu badań nad dziejami narodu i państwa polskiego na przestrzeni wieków. Koncentrują się one jednak na dość wąsko zakreślonej problematyce, odwołując się do konkretnych wydarzeń historycznych, procesów społecznych czy przeobrażeń gospodarczych. W imieniu Instytutu Historii i Politologii oraz Instytutu Polonistyki, a także Rady Samorządu Doktorantów Akademii Pomorskiej w Słupsku chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w konferencji o charakterze interdyscyplinarnym, której przewodnim hasłem są „Polskie drogi do wolności”. Nasze wrześniowe spotkanie będzie pierwszą z całej serii sesji organizowanych w ramach obchodów rocznicy odzyskania niepodległości.  Konferencja wprowadzająca pomyślana została jako wstęp do rozważań nad płaszczyznami polskiej walki o niezależność, suwerenność, niepodległość, a wreszcie wolność, która przecież nie została dana na zawsze i stanowi dla Polaków wyjątkową wartość. Stąd też otwieramy się na przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych: historyków, politologów, literaturoznawców, historyków sztuki, socjologów oraz filozofów, ale również ekonomistów czy reprezentantów nauk przyrodniczych i technicznych.  Swoją ofertę kierujemy do pracowników naukowo-dydaktycznych, doktorantów oraz studentów, choć miło nam będzie gościć także przedstawicieli instytucji kulturalnych (muzeów i bibliotek) oraz samorządowych.

     Program konferencji dostępny w pliku :

 Program konferencji "Polskie drogi do wolności"

Opieka merytoryczna:

dr hab. prof. AP Paweł Gut  - Instytut Historii i Politologii

dr hab. prof. AP Adela Kuik-Kalinowska – Instytut Polonistyki

Komitet organizacyjny:

mgr Jolanta Czerwiakowska

mgr Ewa Jaszewska

mgr Konrad Mozgawa

mgr Wojciech Wróblewski

 

Znajdziesz nas tutaj