Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

Kalendarz wydarzeń

Zaproszenie na konferencję naukową NARBAC 2018 Naturalne zasoby obszarów granicznych w warunkach zmieniającego się klimatu

Zaproszenie na konferencję naukową NARBAC 2018 Naturalne zasoby obszarów granicznych w warunkach zmieniającego się klimatu

W dniach 25 – 28 września 2018 r. zapraszamy na konferencję naukową NARBAC 2018 Naturalne zasoby obszarów granicznych w warunkach zmieniającego się klimatu/ Natural resources of border areas under a changing climate Słupsk,

Komunikat I

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na drugą konferencję poświęconą problematyce wpływu zmian klimatycznych na naturalne zasoby szeroko rozumianych obszarów granicznych. Przeszłe i obecne globalne zmiany klimatyczne oraz ich oddziaływanie na środowisko naturalne w aspekcie uwarunkowań społeczno-ekonomicznych stref granicznych, obejmujących zarówno granice państw, województw, miast, obszarów chronionych jak również ekosystemów wodno-lądowych, należą do tematyki ważnej i aktualnej nie tylko z punktu widzenia współczesnego człowieka ale również z punktu widzenia przyszłych pokoleń i ich możliwości egzystencji w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Chcielibyśmy zainicjować cykliczne, interdyscyplinarne, międzynarodowe spotkania organizowane naprzemiennie w Polsce i na Ukrainie poświęcone konieczności ochrony zasobów środowiska naturalnego w warunkach globalnych zmian klimaty

Zakres tematyczny konferencji NARBAC koncentruje się wokół szeregu zagadnień w odniesieniu do zmian klimatu: • zapis zmian w osadach czwartorzędowych w oparciu o dane paleośrodowiskowe; • zmiany w zasobach wodnych, glebowych, biologicznych, mineralnych, surowcowych; • zapis przeszłej i analiza obecnej działalności gospodarczej człowieka w środowisku przyrodniczym; • metody badań przeszłych zmian i prognozowanie; • emisja zanieczyszczeń do wybranych komponentów środowiska; • polityka klimatyczna i wodna - działania redukcyjne i adaptacyjne; • zmiany warunków produkcji rolnej; • tendencje zmian bioróżnorodności w różnych ekosystemach granicznych; • rozwój turystyki (geoturystyki) i rekreacji; • wpływ zmian globalnych na gospodarkę sektorową: leśnictwo, energetyka, transport, rolnictwo, gospodarka przestrzenna i obszary zurbanizowane; • zrównoważony rozwój regionalny i lokalny z uwzględnieniem zmian klimatu; • funkcjonowanie obszarów chronionych w warunkach niestabilności klimatycznej.

Komitet Naukowy: Komitet Organizacyjny: prof. dr hab. Oleg Aleksandrowicz

Przewodniczący: prof. dr hab. Wacław Florek, dr hab. inż. AleksanderAstel, prof. AP, prof. dr hab. Ivan Kirvel

Sekretarz: dr Monika Niska, prof. dr hab. Ivan Pirozhnik, dr hab. Tomasz Hetmański, prof. AP, dr hab. Iwona Jażewicz, prof. AP, dr Joanna Gadziszewska, dr hab. Joanna Mirosław-Grabowska, prof. PAN, dr Aneta Marek, dr hab. inż. Aleksander Astel, prof. AP, mgr Magdalena Hadwiczak, dr hab. Włodzimierz Dyatlov, prof., mgr Lucyna Klein, dr hab. Tomasz Hetmański, prof. AP, mgr Marcin Stec, dr hab. Alexander Lukasz, prof. dr hab. inż. Zbigniew Osadowski prof. AP, dr hab. Adam Wojciechowski, prof. AP, doc. dr Jurij Karpenko, mgr inż. Marek Sobocki, mgr inż. Andrzej Demczak Sekretariat konferencji: dr Monika Niska, mgr Lucyna Klein

Kontakt e-mail: konferencja.narbac@apsl.edu.pl Strona internetowa: http://narbac.apsl.edu.pl (w budowie)

Miejsce i termin konferencji: Słupsk – Akademia Pomorska, Smołdzino – siedziba Słowińskiego Parku Narodowego

Termin: 25–28 września 2018 r.

Język konferencji: • język polski, angielski, ukraiński, rosyjski • slajdy prezentacji i postery obligatoryjnie w języku angielskim

Zgłoszenie uczestnictwa: Zgłoszenie udziału uczestnictwa następuje poprzez przesłanie wypełnionej karty uczestnictwa. Karty prosimy przesyłać na adres: Instytut Geografii i Studiów Regionalnych ul. Partyzantów 27 76-200 Słupsk z dopiskiem „konferencja NARBAC 2018” lub na adres e-mail: konferencja.narbac@apsl.edu.pl

Przyjęcie zgłoszenia na konferencję nastąpi po nadesłaniu formularza zgłoszeniowego oraz uiszczeniu opłaty konferencyjnej. Koszty: Przewidywany koszt uczestnictwa w konferencji wyniesie: 600 zł (opłata I termin) i obejmuje: wyżywienie (lunche i uroczystą kolację), przerwy kawowe, materiały konferencyjne, przejazdy podczas konferencji (sesja w SPN, sesje terenowe).

Wpłaty: • Pełna opłata konferencyjna płatna w I terminie do 15.04.2018 – 600 zł, • Opłata w II terminie do 30.04.2018 – 650 zł • Studenci i doktoranci opłata w I terminie do 15.04.2018 - 500 zł • Opłata w II terminie do 30.04.2018 – 550 zł Wpłaty prosimy kierować na r-k bankowy Banku Pekao S.A.: 02 1240 3770 1111 0000 4068 0617 W tytule wpłaty prosimy o podanie w następującej kolejności: • subkonto 249-513; • imię i nazwisko uczestnika • nazwa Instytucji dokonującej wpłaty • nazwa konferencji – „NARBAC 2018”

UWAGA! Opłata konferencyjna nie uwzględnia kosztów noclegów. Noclegi prosimy rezerwować we własnym zakresie. Propozycje noclegów: akademiki Akademii Pomorskiej w Słupsku, baza hotelowa Słupska i okolic. Informacje o chęci rezerwacji pokoi w akademikach prosimy o przesłanie najpóźniej do końca lutego 2018. Akademiki: • Pokoje o podwyższonym standardzie: pokój 1-osobowy – 65-70 zł; 2-osobowy – 55zł • Pokoje standard: 1-osobowy – 50 zł; 2-osobowy – 40 zł Wybrane hotele: • Hotel Piast: pokój 1-osobowy –230 zł, pokój 2-osobowy – 250 zł, pokój 3-osobowy - 290 zł; • Pensione Antonio: pokój 2-osobowy – 150 zł, pokój 3-osobowy - 190 zł, pokój 4-osobowy - 340 zł • Hotel Atena: ok. 170 zł od osoby za noc, rabat 15% dla dużej grupy • Intryga: 8 pokoi 2-osobowych, 2 pokoje 1-osobowe, cena: 190 zł za pokój 1-osobowy

Publikacje: Publikacja materiałów konferencyjnych: Abstrakty referatów i posterów prosimy przesyłać elektronicznie na adres: aneta.marek@apsl.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do 15 maja 2018 r. Książka abstraktów w postaci pliku PDF będzie do pobrania na stronie internetowej konferencji a także przekazana uczestnikom na płycie CD.

Materiały pokonferencyjne: Monografia - organizator konferencji zamierza wydać materiały pokonferencyjne, które będą uzupełnieniem całości wydarzenia i pozwolą raz jeszcze wrócić do wielu interesujących tematów poruszanych podczas konferencji.

Planowane jest zamieszczenie artykułów w monografii wydanej przez Akademię Pomorską w Słupsku pt. „Natural resources of border areas under a changing climate Vol. 2” Artykuły publikowane w monografii należy przesłać do dnia 15 maja 2018 r. Możliwa jest także publikacja artykułów w czasopismach: • Studia Quaternaria (w języku angielskim) – lista B, 14 pkt. • Słupskie Prace Geograficzne - lista B, 6 pkt. • Słupskie Prace Biologiczne - lista B, 7 pkt. • Baltic Coastal Zone - lista B, 11 pkt.

Program ramowy: Wtorek: 17.00 – 19.00: Rejestracja uczestników 19.00 – 20.00: Wieczorny spacer po Słupsku Środa: 09.00 – 10.00: Rejestracja uczestników 10.00 – 11.00: Otwarcie konferencji Sesje referatowe (AP) Sesja posterowa (AP) Uroczysta kolacja Czwartek: Sesja referatowa w Słowińskim Parku Narodowym Sesja terenowa Ognisko – przy sprzyjających warunkach pogodowych Piątek: Sesja referatowa Sesja posterowa Zakończenie konferencji Ważne terminy: • do 15.03.2018 – przesyłanie kart uczestnictwa • do 31.03.2018 – komunikat II • do 15.04.2018 – wpłata kosztów udziału w konferencji I termin • do 30.04.2018 – wpłata kosztów udziału w konferencji II termin • do 15.05.2018 – przesłanie streszczeń referatów lub posterów • do 15.05.2018 – przesłanie artykułów do publikacji w monografii • do 30.06.2018 – komunikat III • 25. 09. 2018 – rozpoczęcie konferencji

Zapraszamy serdecznie! Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego wraz z zespołem dr hab. inż. AleksanderAstel, prof. AP

Znajdziesz nas tutaj