Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki
Wybory
2020
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

Kalendarz wydarzeń

Zaproszenie na konferencję – ZMIANY NA RYNKU PRACY - PERSPEKTYWA PRACODAWCY I PRACOWNIKA

Zaproszenie na konferencję – ZMIANY NA RYNKU PRACY - PERSPEKTYWA PRACODAWCY I PRACOWNIKA

Zaproszenie na konferencję – ZMIANY NA RYNKU PRACY - PERSPEKTYWA PRACODAWCY I PRACOWNIKA - 14 września 2018 r. Akademia Pomorska w Słupsku, ul. Kozietulskiego 6-7

 Założenia konferencji

Rynek pracy przekształca się z rynku pracodawcy w rynek pracownika. Zjawisko to jest nowe zarówno dla pracodawców, jak i pracowników, ma charakter rozwojowy i determinuje problemy firm w pozyskaniu i utrzymaniu kapitału ludzkiego, zapewniającego im konkurencyjność. Jest ono wynikiem szeregu uwarunkowań społeczno-ekonomicznych i organizacyjnych oraz rodzi wiele problemów. Zachodzące współcześnie istotne przekształcenia w obszarze stosunków pracy, automatyzacji i cyfryzacji procesów wytwórczych, modeli karier zawodowych, re-definicji wartości organizacyjnych – to tylko wybrane przesłanki dalszych zmian rynku pracy. Zdiagnozowaniu obecnej sytuacji i poszukiwaniu rozwiązań optymalnych dla biznesu, będzie poświęcona konferencja naukowa.  Serdecznie zapraszamy do Słupska, który w połowie  września oferuje atrakcje pobytu nad polskim Bałtykiem – już bez zgiełku turystycznego, a za to z możliwością inspirującej  wymiany  myśli i  refleksji naukowej.

Do pobrania:

Zaproszenie na konferencję i formularz rejestracyjny

Więcej w informacji na stronie www konferencji

Znajdziesz nas tutaj