Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki
Wybory
2020
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

Kalendarz wydarzeń

Zaproszenie na interdyscyplinarną Ogólnopolską Konferencję Naukową  „Kobiece drogi do niezależności”

Zaproszenie na interdyscyplinarną Ogólnopolską Konferencję Naukową „Kobiece drogi do niezależności”

21.09.2018 w Darłowie zapraszamy na interdyscyplinarną Ogólnopolską Konferencję Naukową „Kobiece drogi do niezależności” organizowaną przez doktorantów literaturoznawstwa Akademii Pomorskiej w Słupsku

28 listopada 1918 roku Polki uzyskały prawa wyborcze. Niewątpliwie był to ogromny sukces polskiego i europejskiego ruchu emancypacyjnego, wynik wieloletniej współpracy kobiet z różnych środowisk politycznych i społecznych. Ich celem było jednak nie tylko uzyskanie praw obywatelskich „bez różnicy płci”. Działania wówczas podjęte miały bowiem przyczynić się do zwalczania szeroko pojętego wykluczenia kobiet – Polek, nie tylko z życia obywatelskiego kraju, ale też społecznego, naukowego, literackiego...

 O prawa kobiet czynnie zabiegało m.in. ówczesne środowisko pisarskie, które w niemałym zakresie było kontynuatorem myśli emancypantek. Na temat sytuacji kobiet wypowiadały się Maria Dąbrowska, Zofia Nałkowska, Irena Krzywicka, Maria Kuncewiczowa, Gabriela Zapolska… czy wspierający ich postulaty Tadeusz Żeleński-Boy. Jubileusz uzyskania praw wyborczych przez kobiety w Polsce sprzyjać więc może także refleksji literaturoznawczej, podnosząc nie tylko problem zaangażowania w sprawę emancypacyjnej walki poszczególnych pisarek, ale stanowiąc okazję do namysłu nad szeroko rozumianymi tego rodzaju zagadnieniami w literaturze polskiej i sztuce oraz refleksji jej towarzyszącej.

W związku z powyższym pragniemy zaprosić Państwa do udziału w konferencji o charakterze interdyscyplinarnym, zatytułowanej Kobiece drogi do niezależności, w czasie której proponujemy podjęcie następujących, przykładowych zagadnień:

-   niepodległe matki, żony, kochanki, panny… w literaturze pięknej i publicystyce

- od „Bluszczu” do „Bluszczu” – wizje kobiet w czasopiśmiennictwie kobiecym od międzywojnia po współczesność. Emancypacja czy poddaństwo?

- kobieca walka o niepodległość własną i kraju – wyobrażenia  żołnierek, dyplomatek, działaczek oświatowych i społecznych, naukowczyń, robotnic…

- „chcemy całego życia.” – Kobiece ciało – źródło rozkoszy, źródło  opresji    

- "nie aniołem, nie dziewicą, nie żoną, nie matką winna być kobieta, ale przede wszystkim człowiekiem, i to człowiekiem zupełnym" – O wychowaniu młodych dziewcząt w literaturze popularnej, rozrywkowej, w poradnikach i szkolnych podręcznikach

- emancypacyjne i feministyczne dążenia kobiet innych narodowości – w czym pokrywały się z postulatami Polek, co je różniło kiedyś i współcześnie

- mistyczki, prorokinie, wizjonerki, ekstatyczki – przestrzenie wolności? O religijnych dyskursach proponujących własne definicje kobiecej niepodległości (lub czy kobieta religijna może być niepodległa?)

- różnice feministyczne – o różnicach w założeniach i celach kobiecych organizacji

- kobieta w prawie – równa, inna, uprzywilejowana, zdeprecjonowana?

- niepodległość kobiety – co to hasło może dziś oznaczać, jak i czy możliwa jest jego realizacja

- poprzedniczki i kontynuatorki – kobiety feministyczne i emancypacyjne kiedyś i dziś.

Czas wystąpienia: 15 minut

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w konferencji prosimy o przysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego i abstraktu wystąpienia na adres mailowy:

Termin nadesłania zgłoszenia: 22.07.2018 r.

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz dalsze informacje organizacyjne zostaną przesłane do 03.08.2018 r.

Opłata konferencyjna wynosi 150 zł (obejmuje koszty konferencji, materiały konferencyjne, bufet kawowy, uroczystą kolację). Po zaakceptowaniu wystąpienia prześlemy nr konta, na które należy uiścić opłatę konferencyjną i podamy szczegółowe informacje.

Przewiduje się umieszczenie zaakceptowanych przez recenzentów tekstów w czasopiśmie naukowym „Świat Tekstów. Rocznik Słupski” (7 punktów, lista B, poz. 1898): http://swiattekstow.apsl.edu.pl/

Koszty dojazdu i ewentualnego zakwaterowania ponoszą uczestnicy lub instytucje delegujące.

Organizatorzy:

dr hab. Bernadetta Żynis, prof. AP  – opieka merytoryczna

mgr Alicja Balcerzak

mgr Zuzanna Szwedek - Kwiecińska

                   ZGŁOSZENIE NA KONFERENCJĘ

„Kobiece drogi do niezależności”

                  Darłowo, 21 września 2018 r.

Tytuł naukowy,

imię i nazwisko

 

Uczelnia/instytucja

 

Adres

 

Telefon kontaktowy

 

E-mail

 

Tytuł wystąpienia

 

Abstrakt

(do 250 słów)

 

 

Potrzebny sprzęt

 

 

 

laptop

 

nagłośnienie

 

 

 

 

 

projektor multimedialny

 

inne (napisać, jaki/co)

 

 

 

 

 

rzutnik

 

Wymagania dietetyczne

 

 

 

dieta wegetariańska

 

 

 

dieta bezglutenowa

 

Dane do faktury

 

 

 

 

 

nazwa instytucji:

 

NIP:

 

adres (z kodem pocztowym):

 

adres, pod który należy przesłać fakturę:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb organizacji konferencji KOBIETA W DRODZE DO NIEZALEŻNOŚCI, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO).

MIEJSCOWOŚĆ, DATA                                                                                                  IMIĘ I NAZWISKO

Znajdziesz nas tutaj