Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki
Wybory
2020
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

Kalendarz wydarzeń

Zaproszenie na VII Ogólnopolską Konferencję Naukową w cyklu: Rzeczpospolita domów

Zaproszenie na VII Ogólnopolską Konferencję Naukową w cyklu: Rzeczpospolita domów

Instytut Polonistyki Akademii Pomorskiej i Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku zapraszają na VII Ogólnopolską Konferencję Naukową w cyklu: Rzeczpospolita domów, która odbędzie się w dniach 16-17 kwietnia 2018 r.

Domy magii, rzemiosła i handlu
Tradycyjnie już zapraszamy w gościnne mury Akademii Pomorskiej i do Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku. Hasło siódmej konferencji w cyklu Rzeczpospolita domów odsyła do wyjątkowych domów, które z jednej strony kojarzą się z organizacją codziennego życia, a ich funkcja jest pragmatyczna i utylitarna, z drugiej natomiast wiążą się z niecodzienną i niepospolitą działalnością dawnych mistrzów. Te szczególne domy i ludzie z nimi związani interesują nas w szerokim spektrum antropologicznym i socjologicznym, kulturowym i filozoficznym. Liczymy na studia, które proponowaną tematykę ukażą w całym jej zróżnicowaniu, w bogactwie materialnym i niematerialnym, w przestrzeni użyteczności publicznej i w literaturze. Dlatego też z pytaniem, jaka jest ich rola w kulturze i tradycji Rzeczpospolitej, zwracamy się do literaturoznawców, historyków, teatrologów, filmoznawców, historyków sztuki, muzealników, archiwistów, socjologów, geografów oraz tych wszystkich, u których hasło Domy magii, rzemiosła i handlu wywołuje żywą refleksję.Teksty Państwa wystąpień zostaną opublikowane w monografii, która będzie kolejnym, siódmym tomem budującym „bibliotekę” Rzeczpospolitej domów. W ramach opłaty konferencyjnej, której wysokość określamy na 600 zł, organizatorzy zapewnią uczestnikom materiały konferencyjne, wyżywienie oraz 2 noclegi. Zapraszamy!

 ZAPROSZENIE.pdf

Znajdziesz nas tutaj