Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

Kalendarz wydarzeń

Zaproszenie do udziału w projekcie „7 DNI BEZ SMARTFONA”

Zaproszenie do udziału w projekcie „7 DNI BEZ SMARTFONA”

Zapraszamy do udziału w projekcie „7 DNI BEZ SMARTFONA”.

Czy dasz radę wytrzymać bez swojego smartfona. Sprawdź siebie! To może być bardzo ciekawe doświadczenie! Cel eksperymentu: zwiększenie świadomości młodzieży i nauczycieli na temat obecności smartfona w ich życiu. Wyniki badań posłużą do stworzenia rekomendacji dla szkół biorących
udział w badaniu w zakresie bezpiecznego wykorzystania nowej technologii nie tylko w szkole, ale również w domu.
Szkoły:
Projekt skierowany jest do nauczycieli oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Partnerzy eksperymentu:
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku
Akademia Pomorska w Słupsku – Katedra Pracy Socjalnej
Miasto Słupsk – Wydział Edukacji
Czas trwania eksperymentu:
7 – 14.05.2018 7 dni
Zgłoszenia do eksperymentu: TERMIN ZGŁOSZEŃ DO 25 KWIETNIA 2018.
m.maraszkiewicz@odn.slupsk.pl

W zgłoszeniu należy podać: 1. Nazwę szkoły. 2. Ilość uczniów + nauczycieli chętnych do udziału w eksperymencie. 3. Telefon i email do Koordynatora z ramienia szkoły.

Opis przebiegu eksperymentu: Każda szkoła chętna do udziału w badaniu wyznaczy Koordynatora ze swojej placówki. Koordynator będzie miał za zadanie zebrać zgody rodziców uczniów na uczestnictwo w badaniu, a następnie zabrać w bezpieczne miejsce smartfony uczniów i nauczycieli dnia 07.05.2018 o godzinie 10:00. Każdy uczeń i nauczyciel dostanie kartę opisu dni bez smartfona (np.: myśli mu towarzyszące, emocje i uczucia, ewentualne działania) . Eksperyment zakończy się dnia 14.05.2018 o godzinie 10:00. Każda szkoła może wyznaczyć do eksperymentu maksymalnie 10 uczniów i 5 nauczycieli. Każdy osoba biorąca udział w eksperymencie, może przerwać go w dowolnej chwili. Koordynatorzy otrzymają wydrukowane karty opisu „7 dni bez smartfona”. Po zakończeniu Koordynator (z ramienia szkoły) zbierze od uczestników eksperymentu w swojej szkole karty opisu. Koordynator eksperymentu je odbierze w ustalonym czasie.

Szkoły biorące udział w eksperymencie otrzymają: 1. Zbiorcze wyniki badania wszystkich uczestników. 2. Rekomendacje dotyczące bezpiecznego wykorzystywania nowej technologii (smartfony) - rodzice, uczniowie, nauczyciele. 3. Propozycje szkoleń dla nauczycieli, uczniów i rodziców w zakresie niwelowania problemów zdiagnozowanych w trakcie przeprowadzonego eksperymentu.

Osoba odpowiedzialna za eksperyment: Maciej Maraszkiewicz – pracownik Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku.

Znajdziesz nas tutaj