Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

Kalendarz wydarzeń

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa„Ekologia informacji w życiu dzieci i młodzieży”Słupsk, 28 września 2018 r.

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa„Ekologia informacji w życiu dzieci i młodzieży”Słupsk, 28 września 2018 r.

Zarząd Okręgu Pomorskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich; Zarząd Oddziału Słupskiego SBP; Koło Bibliotek Naukowych i Fachowych SBP przy Akademii Pomorskiej w Słupsku; Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Słupsku; Biblioteka Uczelniana Akademii Pomorskiej w Słupsku serdecznie zapraszają w dniu 28 września (piątek) 2018 roku na VII Ogólnopolską Konferencję Naukową poświęconą ekologii informacji zorganizowaną pod hasłem „Ekologia informacji w życiu dzieci i młodzieży”.

             Ekologia informacji to bardzo ważna dyscyplina naukowa, która – pomimo tego, że powstała stosunkowo niedawno – odgrywa ogromną rolę w zachowaniu równowagi w naszym świecie zdominowanym przez technologie informacyjne. Dzięki ekologii informacji wiemy, jak zapobiegać przeciążeniu nadmiarem informacji, jak zapobiegać cyberchorobom, takim jak np. przymus bycia w Sieci czy fonoholizm (uzależnienie od telefonu) i jak odpowiedzialnie korzystać z cyberprzestrzeni.

             Tematem tegorocznej konferencji będą zagadnienia ekologii informacji w życiu dzieci i młodzieży. Poprzez zwrócenie uwagi na zagrożenia płynące dla tej grupy ze współczesnego środowiska informacyjnego (cyberprzestrzeni), chcemy podkreślić rolę i znaczenie ekologii informacji w procesie kształtowania postaw i opinii młodych ludzi. Naszym celem jest także wskazanie im drogi w celu wykształcenia odpowiedzialnych, mądrych zachowań w cyberprzestrzeni mających na celu odpowiedzialność za informacje wrzucane do Sieci, ochronę dóbr osobistych i bezpieczne korzystanie z dobrodziejstw cyberświata.

              Na konferencję, która odbędzie się w Auli Akademii Pomorskiej w Słupsku, przy ul. Bohaterów Westerplatte 64, zapraszamy nauczycieli, bibliotekarzy i pracowników naukowych oraz wszystkie osoby zainteresowane powyższą problematyką. Udział w konferencji jest bezpłatny. Referaty konferencyjne zostaną opublikowane pod warunkiem czynnego uczestnictwa referenta w konferencji.

                     Tematyka konferencji będzie dotyczyć następujących (problemów) zagadnień szczegółowych: • Znaczenie ekologii informacji w życiu dzieci i młodzieży;• Dzieci i młodzież wobec zagrożeń środowiska informacyjnego;• Współczesny nauczyciel (bibliotekarz) jako przewodnik młodzieży po cyberświecie;• Rola etyki informacyjnej w kształtowaniu postaw dzieci i młodzieży;• Współczesny nastolatek wobec zagrożeń cyberprzestrzeni;• Tsunami informacyjne;• E-społeczeństwo a ekologia informacji;• Rola informacji w e-społeczeństwie;• Badanie potrzeb informacyjnych użytkowników;• Badanie wartości informacji;• Globalizacja i inflacja informacji;• Badanie metod przechowywania informacji;• Ocena jakości usług informacyjnych;• Informacja naukowa a ekologia informacji;• Rozwój (ewolucja) środowiska informacyjnego;• Selekcja (usuwanie informacji, króre utraciły swoją użyteczność) i utylizacja informacji (przywracanie użyteczności informacjom, które się do tego nadają);• Informacja a zdrowie człowieka (np. przymus bycia w Sieci, infoholizm, alienacja; stres informacyjny, cyberprzemoc; fonoholizm);• Zarządzanie informacją w pracy, domu, społeczeństwie;• Ekologia informacji a zadania współczesnej edukacji;• Współczesny bibliotekarz i jego zadania w zakresie ekologii informacji;• Współczesny nauczyciel i jego zadania w zakresie ekologii informacji;• Badanie wartości informacji pod kątem relewancji i pertynencji;• Odpowiedzialność za informacje i związane z tym skutki społeczne;• Kultura informacyjna polskiego społeczeństwa;• Rola kultury informacyjnej w tworzącym się społeczeństwie wiedzy;• Kultura informacyjna w kontekście bezpieczeństwa informacji;• Kultura informacyjna lekarstwem na choroby informacyjne;• Konsumpcja informacji;• Etyka informacyjna w ochronie własności, prywatności i bezpieczeństwa informacji;• E-ekologia, czyli ekologia systemów teleinformatycznych;• Inne zagadnienia związane z tematyką konferencji.

                     Ważne terminy: do 31.05.2018 r. – zgłaszanie tytułów i abstraktów referatów (10-20 zdań); do 20.08.2018 r. – nadsyłanie pełnych tekstów referatów; do 15.09.2018 r. – zgłaszanie uczestnictwa w konferencji (uczestnicy bez referatów).

Uczestnicy      bez      referatu:Warunkiem udziału w konferencji (uczestnicy bez referatu) jest nadesłanie zgłoszenia (imię i nazwisko, miejsce pracy, email, numer telefonu) pocztą elektroniczną na adres: beata.taraszkiewicz@biblioteka.apsl.edu.pl lub sekretariat@biblioteka.apsl.edu.pl   albo tradycyjną na adres:Biblioteka Uczelniana Akademii Pomorskiej w Słupsku ul. Arciszewskiego 22 c 76-200 Słupsk z dopiskiem "Konferencja".

Uczestnicy      z          referatem:Warunkiem udziału w konferencji (uczestnicy z referatem) jest nadesłanie zgłoszenia (imię i nazwisko, miejsce pracy, email, numer telefonu, tytuł referatu) pocztą elektroniczną na adres: beata.taraszkiewicz@biblioteka.apsl.edu.pl lub sekretariat@biblioteka.apsl.edu.pl albo tradycyjną na adres:Biblioteka Uczelniana Akademii Pomorskiej w Słupsku ul. Arciszewskiego 22 c, 76-200 Słupsk z dopiskiem            "Konferencja". 

                Osoby zgłaszające referaty otrzymają w odpowiedzi pocztą elektroniczną wytyczne odnośnie redakcji tekstu oraz formularz zgłoszeniowy dla referentów. Czas przewidziany na każde wystąpienie: 15-20 minut w zależności od liczby prelegentów. Do dyspozycji uczestników podczas trwania obrad zapewniamy komputer i rzutnik multimedialny. Referaty konferencyjne zostaną opublikowane pod warunkiem czynnego uczestnictwa referenta w konferencji. Szczegółowe informacje dotyczące programu konferencji zostaną podane w późniejszym terminie po ustaleniu listy referentów.

                       Wszelkich informacji na temat konferencji udzielają oraz zgłoszenia przyjmują:

dr Beata Taraszkiewicz

tel. 59 84 05 400          beata.taraszkiewicz@biblioteka.apsl.edu.pl

mgr Urszula Kłos       tel. 59 84 05 351        sekretariat@biblioteka.apsl.edu.pl 

Serdecznie zapraszamy !

 

Znajdziesz nas tutaj