Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

Kalendarz wydarzeń

Prawa Człowieka i Ludzkie Bezpieczeństwo – Osiągnięcia i wyzwania. W 70. rocznicę ogłoszenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka

Prawa Człowieka i Ludzkie Bezpieczeństwo – Osiągnięcia i wyzwania. W 70. rocznicę ogłoszenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka

Zapraszamy na międzynarodową konferencję naukową

http://www.esil-sedi.eu/node/2142

MIEJSCE KONFERENCJI

Europejskie Centrum Solidarności

Plac Solidarności 1

80-863 Gdańsk

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

PRAWA CZŁOWIEKA I LUDZKIE BEZPIECZEŃSTWO

– OSIĄGNIĘCIA I WYZWANIA.

KOMITET NAUKOWY:

prof. nadzw. dr hab. Ryszard Kozłowski – Przewodniczący (Akademia Pomorska)

dr Daria Bieńkowska – Wiceprzewodnicząca (Akademia

Pomorska)

dr hab. Jarosław Barański prof. Bogumił Chmelik

prof. nadzw. dr hab. Sabina Grabowska

dr Sylwia Gwoździewicz

dr hab. Mirosław Harciarek

prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia

dr hab. Andrzej Jastrzębski

prof. dr hab. Ralph Józefowicz

prof. nadzw. dr Anatoliy A. Kalyayev

dr hab. Larysa Novak-Kalyayeva

dr Wojciech Kasprzyk

dr hab. Tadeusz Kobierzycki

dr Jacek Kołtan

prof. dr hab. Jacek Łuczak

dr n. med. Piotr Mielcarek

dr Roberta Magalheas Pinto

dr Marcelo Magalheas Pinto

prof. dr hab. Mirosław Patalon

prof. nadzw. dr hab. Ewa Rzechowska

prof. dr hab. Halina Romanowska-Łakomy

prof. dr hab. Jacek Sobczak

prof. dr hab. Dariusz Terefenko

prof. nadzw. dr hab. Andrzej Urbanek

dr hab. Monika Urbaniak

dr hab. Jan Wadowski

prof. dr hab. Krzysztof Wieczorek

prof. dr hab. Radmyla V. Vojtovycz

dr Sebastian A. Zdończyk

W 70. ROCZNICĘ OGŁOSZENIA POWSZECHNEJ DEKLARACJI PRAW CZŁOWIEKA

Gdańsk 19 XI 2018 r.

CEL KONFERENCJI

W 2018 r. będziemy obchodzić 70. rocznicę Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (UDHR). Sygnatariusze Deklaracji starali się stworzyć ramy dla poszanowania praw człowieka. Konferencja ma na celu zebranie wiodących naukowców akademickich w celu wymiany doświadczeń i wyników badań dotyczących wszelkich aspektów Praw Człowieka i Bezpieczeństwa Człowieka we współczesnej wielokulturowej Europie.

Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy przedstawicieli nauk społecznych i humanistycznych, prawników, historyków, filozofów, socjologów, teologów i psychologów, pedagogów, politologów, lekarzy, przedstawicieli nauk o bezpieczeństwie, pracy socjalnej i tych, którym bliskie są prawa człowieka.

ORGANIZATORZY

prof. nadzw. dr hab. Ryszard Kozłowski (Akademia Pomorska) dr Daria Bieńkowska (Akademia Pomorska, Kancelaria prawna dr Daria Bieńkowska)

WSPÓŁPRACA

Europejskie Centrum Solidarności

KOMITET ORGANIZACYJNY

dr Daria Bieńkowska – Przewodnicząca

prof. nadzw. dr hab. Ryszard Kozłowski –

Wiceprzewodniczący

dr Sebastian A. Zdończyk – Sekretarz

dr Adam Czarnecki

dr Szymon Dąbrowski

dr Jakub Kufel

dr Mikołaj Jacek Łuczak

mgr Monika Modrzejewska-Szeląg

mgr Aleksandra Koska-Legieć

mgr Paulina Trzaskuś

KONTAKT

prawaczlowieka70@gmail.com

tel. 784638591

PATRONAT i WSPÓŁPRACA

WAŻNE TERMINY

Do 15.10.2018 r. – zgłoszenie uczestnictwa

Do 20.10.2018 r. – potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia Do 01.11.2018 r. – dokonanie opłaty konferencyjnej

Do 30.12.2018 r. – nadesłanie tekstów do publikacji

OPCJE UCZESTNICTWA

Uczestnictwo pełne 600 zł

Uczestnictwo bez publikacji 250 zł

Publikacja bez uczestnictwa w konferencji 450 zł

Wpłaty prosimy dokonywać na poniższy rachunek bankowy: Akademia Pomorska, 76-200 Słupsk, ul. Arciszewskiego 22a

02 1240 3770 1111 0000 4068 0617

W tytule wpłaty proszę o podanie w następującej kolejności:

< >numer  subkonta: 249-523imię i nazwisko uczestnikanazwa Instytucji dokonującej wpłaty (NIP)nazwa konferencji: PRAWA CZŁOWIEKA 

Opłata konferencyjna obejmuje:

< >uczestnictwo w programie merytorycznym konferencji, przerwy kawowe, kolacja, koszt publikacji 

PUBLIKACJA

Zainteresowani publikacją proszeni są o przysłanie artykułu na adres: prawaczlowieka70@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie do 30.12.2018 r. Tekst po przejściu procedur recenzyjnych zostanie wydany jako monografia w wydawnictwie naukowym.

Formularz zgłoszeniowy

Znajdziesz nas tutaj