Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki
Wybory
2020
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

Kalendarz wydarzeń

Instytutu Geografii i Studiów Regionalnych AP w Słupsku zaprasza na  XXXIV Seminarium Geografii Wsi

Instytutu Geografii i Studiów Regionalnych AP w Słupsku zaprasza na XXXIV Seminarium Geografii Wsi

Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki Instytutu Geografii i Studiów Regionalnych Akademii Pomorskiej w Słupsku, Komisja Obszarów Wiejskich Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Słupski Oddział Polskiego Towarzystwa Geograficznego serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w XXXIV Seminarium Geografii Wsi pt. NOWE FUNKCJE WSI, które odbędzie się w dniach 7-8 czerwca 2018 roku w Ustce i powiecie słupskim.

Zakres tematyczny konferencji:
•    współczesny potencjał funkcjonalny wsi w kształtowaniu struktur społeczno-gospodarczych 
•    identyfikacja nowych funkcji wsi
•     innowacje w rozwoju wsi
•    nowe formy wykorzystania przestrzeni wiejskiej w aspekcie zasobów przyrodniczych oraz społecznych
•    przemiany funkcjonalne na obszarach wiejskich – rozwój funkcji zewnętrznych
•    relacje pomiędzy „nowymi” i „starymi” przestrzeniami w strukturze wsi
•    wpływ innowacyjności na przemiany krajobrazu wiejskiego
Szczegółowe informacje na temat warunków uczestnictwa, terminów i opłat znajdują się na stronie internetowej: https://geografia.apsl.edu.pl/

Znajdziesz nas tutaj