Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

Kalendarz wydarzeń

III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa – Ratownictwo w Zintegrowanym Systemie, pt. „Osoba z zaburzeniami psychicznymi lub niekontrolująca...

III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa – Ratownictwo w Zintegrowanym Systemie, pt. „Osoba z zaburzeniami psychicznymi lub niekontrolująca...

W dniach 29-30 maja 2018 roku odbędzie się III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa – Ratownictwo w Zintegrowanym Systemie,

pt. „Osoba z zaburzeniami psychicznymi lub niekontrolująca swoich zachowań z innych przyczyn – postępowanie interwencyjne i ratunkowe”.

pod patronatem prof. dr. hab. n. med. Jerzego Roberta Ładnego - Konsultanta Krajowego w dziedzinie medyczny ratunkowej.

         Podczas Konferencji, w ramach doskonalenia zawodowego ratowników medycznych odbędzie się seminarium, pt. „Leczenie bólu”, które poprowadzi prof. dr hab. n. med. Andrzej Basiński. Ratownicy medyczni – uczestnicy Konferencji mają możliwość uzyskania 10 pkt edukacyjnych

Interdyscyplinarna Konferencja ma na celu spotkanie i wymianę doświadczeń oraz poglądów szerokiego grona ekspertów, specjalistów z różnych dyscyplin i kierunków nauki zajmujących się zastosowaniem przymusu bezpośredniego i użyciem broni palnej jako postępowania interwencyjnego oraz wpływu tych środków na funkcjonowanie organizmu człowieka i postępowanie ratunkowe wobec osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia wskutek ich zastosowania.

Patronatem Honorowym Konferencję objął

KONSULTANT KRAJOWY W DZIEDZINIE MEDYCYNY RATUNKOWEJ

prof. dr hab. n. med. Jerzy Robert Ładny

Miejsce Konferencji: Szkoła Policji w Słupsku, ul. Jana Kilińskiego 42

Rozpoczęcie Konferencji: 29 maja 2018 roku o godzinie 9.00

  Organizatorzy Konferencji:

Akademia Pomorska w Słupsku, Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Fizjoterapii i Ratownictwa Medycznego, Zakład Ratownictwa Medycznego

Szkoła Policji w Słupsku

Współorganizatorzy:

  • Gdański Uniwersytet Medyczny, Katedra i Klinika Medycyny Ratunkowej
  • Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Ratownictwa Medycznego
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Zakład Studiów nad Bezpieczeństwem
  • Akademia Pomorska w Słupsku, Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Pielęgniarstwa, Pracownia Umiejętności Praktycznych

Podmioty zaproszone do współpracy:

  • Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku
  • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.
  • Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku

Serdecznie zapraszamy!  

Przewodniczący Komitetu Naukowego    prof. dr hab. n. med. Andrzej Basiński

Komendant Szkoły Policji w Słupsku       insp. Jacek Gil

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnegodr n. o zdr. Krystyna Ziółkowska 

Pliki do pobrania

Program ramowy konferencji

Regulamin Konferencji

 2 Komitety .pdf

 5 Adresy do kontaktu.pdf

 1 Zaproszenie na konferencję.pdf

 3 Opłata konferencyjna (3).pdf

 4 Karta uczestnictwa.docx

Znajdziesz nas tutaj