Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki
Wybory
2020
Godło

Absolwenci

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Archiwum uczelniane

Archiwum uczelniane

ul. Arciszewskiego 22 a,  (Dom Studenta nr 4)

76-200 Słupsk;

tel. 59 84 05 368 

tel. 59 84 05 370 

e-mail: archiwum@apsl.edu.pl

Kierownik:

mgr Eugenia Rybak

tel.: 59 84 05 368 

e-mail: eugenia.rybak@apsl.edu.pl

pokój nr 19

Pracownicy Archiwum

dr Tomasz Katafiasz - główny specjalista, tel.: 59/84-05-370, DS-4, pokój 16, e-mail: tomasz.katafiasz@apsl.edu.pl

lic. Adam Głogowski - specjalista,  tel.: 59/84-05-370, DS-4, pokój nr 17, e-mail: adam.glogowski@apsl.edu.pl

dr Marzena Głodek - specjalista,  tel. 59/84-05-370, DS-4, pokój nr 16, e-mail: marzena.glodek@apsl.edu.pl

Zadania Archiwum:

Podstawowym zadaniem jest prowadzenie działalności archiwalnej i informacyjnej. Działalność archiwalna: kształtowanie zasobu, przejmowanie, przechowywanie i zabezpieczanie przejętej dokumentacji, prowadzenie ewidencji, brakowanie i udostępnianie materiałów wytworzonych w Uczelni. Działalność informacyjna: popularyzacja wiedzy o zasobie Archiwum oraz zbieranie, gromadzenie i udzielanie informacji o źródłach do dziejów Uczelni, jej pracowników i absolwentów.

Inne zadania wykonywane przez Archiwum:

Sporządzanie kwerend, zaświadczeń o okresie studiów (m.in. do celów emerytalnych) oraz innych dokumentów dotyczących odbytych studiów (np. Kart Przebiegu Studiów absolwentom sprzed 2005 roku).

Archiwum Akademii Pomorskiej wchodzi w skład państwowej sieci archiwalnej, pełniąc funkcje archiwum zakładowego. Współpracuje z Archiwum Państwowym w Koszalinie Oddziałem w Słupsku i archiwami szkół wyższych i instytucji naukowych oraz Stowarzyszeniem Archiwistów Polskich.

Dokumenty:

Zarządzenie Rektora w sprawie Instrukcji Kancelaryjnej, Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt i Instrukcji o organizacji i zakresie działania Archiwum AP:

Formularze do pobrania:

Apel Archiwum

Szanowni Państwo, W związku ze zbliżającym się Jubileuszem 50-Lecia Uczelni Archiwum Akademii Pomorskiej zwraca się z uprzejmą prośbą do Szanownych Państwa (P. T. Pracowników dawnych i obecnych, Studentów, Absolwentów i Sympatyków naszej Uczelni) o rozważenie możliwości przekazania do Archiwum w formie darowizny bądź użyczenia materiałów (zdjęć, akt, dyplomów, medali, informacji z prasy, itp.). Będziemy wdzięczni za każdą informację i każdy dar. Liczymy na Państwa zainteresowanie i szeroki odzew.

W razie pytań, prosimy o kontakt telefoniczny, korespondencyjny, mailowy lub osobisty w siedzibie Archiwum (DS nr 4, p. nr 16-17 lub nr 19 – kampus Uczelni przy ul. Arciszewskiego 22a).

Zobacz apel Archiwum: 

 

Znajdziesz nas tutaj