Plany zajęć na poszczególnych kierunkach studiów dostępne są na stronach instytutów/katedr, które prowadzą dany kierunek (poniżej linki do instytutów) 

Studenci II i III roku SPS i i II roku SDS zobowiązani są do wyboru przez e-Dziekanat przedmiotu z oferty ogólnouczelnianej (wyjątek kierunek pielęgniarstwo). Do wyboru są następujące wykłady:

 

UWAGA !!! ZMIANY W OFERCIE WYKŁADÓW

UAKTUALNIONE WYKŁADY Z OFERTY OGÓLNOUCZELNIANEJ - semestr zimowy 2017/2018