spis telefonów AP icon red pdf

 

Akademia Pomorska w Słupsku

 

Wykaz numerów telefonicznych z numerami wewnętrznymi


     

Rektor

 

wew.

Pełny numer

Jednostka

abonent/ funkcja

Budynek

930

840-59-30

Sekretariat Rektora

mgr Justyna Nowicka

Westerplatte 64

931

840-59-31

Rektor

dr hab. inż. prof. nadzw. Zbigniew Osadowski

Westerplatte 64

933

840-59-33

Dyrektor Biura Rektora

mgr Marzena Łukasik

Westerplatte 64

933

840-59-33

Radca Prawny

mgr Lucyna Kowalczyk

Westerplatte 64

935

840-59-35

Biuro Rektora

Fax

Westerplatte 64

934

840-59-34

Biuro Rektora

mgr Lena Cylupa , mgr Ewelina Winiewicz, mgr Przemysław Kaczmarek

Westerplatte 64

903

840-59-03

Audytor wewnętrzny

mgr Małgorzata Ochniowska

Westerplatte 64

932

840-59-32

Promocja Uczelni

mgr Izabela Luhm, dr Małgorzata Matusiak

Westerplatte 64

306

840-53-06

Pion Ochrony

mgr Zenon Stanisławek, pok. 26 DS -1

DS. - 1

506

840-52-06

Pełnomocnik ds. Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

mgr inż. Danuta Tatara

W M-P

431

840-54-31

Inspektor ds. BHP i PPOŻ

Andrzej Paprocki

DS. - 3

418

840-54-18

Sekcja Kadr i Spraw Socjalnych

Kierownik: mgr Małgorzata Matysek

W F-H

319

840-53-19

Sekcja Kadr i Spraw Socjalnych

mgr Iwona Bojarska, mgr Marta Leska, mgr  Jolanta Zawisza, mgr Ewa Szczyglewska,

W F-H

363

840-53-63

Sekcja Kadr i Spraw Socjalnych

Zofia Paszkowska

W F-H

328

840-53-28

Sekcja Funduszy Zewnętrznych

Kierownik: mgr Emilia Simonowicz, pok. 31

W F-H

232

840-05-13

Sekcja Funduszy Zewnętrznych

mgr Anna Deryło, mgr Magdalena Blazer, mgr Aleksander Dańczak, pok.31

W F-H

368

840-53-68

Archiwum Uczelniane

Kierownik: mgr Eugenia Rybak pok. 3

DS. – 4

370

840-53-70

Archiwum Uczelniane

mgr Halina Stopa pok. 16,

Adam Głogowski pok. 17

DS. – 4

     

Kanclerz

 

wew.

Pełny numer

Jednostka

abonent/ funkcja

Budynek

327

840-53-27

fax 840-53-80

Kancelaria Ogólna

p.o. Kanclerza : mgr inż. Sławomir Ziemnianowicz, pok. 34-35,

Asystentka Kanclerza: mgr Izabela Pieprzyk

Sekretariat: Katarzyna Komorowska, pok.35

W F-H

300

840-53-00

Biuro Gospodarowania Majątkiem

Kierownik: mgr Krzysztof Hubisz

Budynek C

S-R

318

840-53-18

Biuro Gospodarowania Majątkiem

Krzysztof Zakrzewski

Budynek C

S-R

 376

840-53-76

Biuro Gospodarowania Majątkiem

Zenona Życińska,  Krystyna Piłczyńska pok. 14

DS 3

S-R

 309 840-53-09 Biuro Gospodarowania Majątkiem mgr Ewa Grabska Budynek C

303

840-53-03

Sekcja Zamówień Publicznych

mgr Magdalena Wyrwa, mgr Iwona Zagdan, pok.7

W F-H

320

840-53-20

Sekcja Informatyki

Kierownik: mgr inż. Ryszard Szaja pok. 41

W F-H

429

840-54-29

Sekcja Informatyki

mgr inż. Dariusz Cymbałko  p. 108

W M-P

344

840-53-44

Sekcja Informatyki

mgr inż. Piotr Kornijczuk pok.104

W M-P

237

840-05-71

Sekcja Informatyki

mgr Marcin Karandyszowski p.111

Słowiańska 8

506

840-52-06

Sekcja Informatyki

mgr inż. Danuta Tatara

W M-P

927

840-59-27

Sekcja Informatyki

mgr Piotr Baran pok. 5

Westerplatte 64

235 840-05-62

Kwestor, Z-ca Kanclerza

Michał Grochola, pok. 4 W F-H

305

840-53-05

Sekcja Finansowo-Księgowa 

mgr Elżbieta Nowosad, pok. 11

W F-H

314

840-53-14

Sekcja Finansowo-Księgowa

Izabella Dolna, Urszula Kroplewska, mgr Barbara Barczyńska  pok.1

W F-H

395

840-53-95

Sekcja Finansowo-Księgowa

mgr Magdalena Olejnik, mgr Edyta Dumanowska, pok. 2

W F-H

234

840-05-45

Sekcja Finansowo-Księgowa

mgr Hanna Kowalska, mgr Krzysztof Biernacki pok. 9

W F-H

317

840-53-17

Sekcja Płac

p.p. Kierownik: mgr Helena Chomontek pok. 12

W F-H

316

840-53-16

Sekcja Płac

dr  Aldona Kubas, Dorota Maciejowska

W F-H

438

840-54-38

Osiedle Akademickie

Kierownik: mgr inż. Krzysztof Asztemborski pok. 2

DS. – 3

367

840-53-67

Osiedle Akademickie

Zbigniew  Bronk

DS. – 3

367

840-53-67

Osiedle Akademickie

mgr Marlena Żyła

DS. -3

366

840-53-66

Osiedle Akademickie

Portiernia

DS. -3

384

840-53-84

Osiedle Akademickie

Z-ca Kierownika: Mariola Makos

DS. -1

310

840-53-10

Osiedle Akademickie

Portiernia

DS. -1

377

840-53-77

Osiedle Akademickie

mgr Magdalena Falkowska

DS. -4

369

840-53-69

Osiedle Akademickie

Portiernia

DS. -4

         

338

840-53-38

Akademickie Centrum Czystej Energii

dr Robert Jaworski, pok. 25 A

W M-P

 ---

508 174 155

Centrum Doskonalenia Kompetencji

mgr Mateusz Nitka

Westerplatte 64

     

Prorektor ds. Kształcenia i Studentów

 

wew.

Pełny numer

Jednostka

abonent/ funkcja

Budynek

940

840-59-40

Prorektor ds. Kształcenia i Studentów

 dr hab., prof. nadzw. Danuta Gierczyńska

Westerplatte 64

940

840-59-40

Sekcja ds. Studentów

Kierownik: mgr Bogusława Medwid                                                                        

Sekretariat: mgr Gwiżdż Marzena

Westerplatte 64

950

840-59-50

Biuro ds. kształcenia i Studentów – rekrutacja i koła naukowe

mgr Maja Możańska pok. 320

Westerplatte 64

944

840-59-44

Biuro ds. kształcenia i Studentów –pomoc materialna dla Studentów

mgr Katarzyna Porucka, mgr Bożena Jaworska

Westerplatte 64

937

840-59-37

Sekcja ds. Kształcenia

Kierownik: dr Paulina Szmielińska -Pietraszek

Westerplatte 64

943

840-59-43

Biuro ds. kształcenia i Studentów-Dydaktyka/praktyki

mgr Adriana Garbowska , mgr Joanna Kubić-Sołtysiak, pok.325

Westerplatte 64

943 840-59-43 Biuro Karier mgr Malwina Ignaciuk  

936

840-59-36

Współpraca ze Wschodem

mgr Mirosława Bułka-Maksyśko

Westerplatte 64

325

840-53-25

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - sekretariat

Kierownik:mgr Bożena Sypiańska,

Z-ca Kierownika: mgr Agnieszka Pierzchalska

Sekretariat: mgr Brygida Marcinkiewicz, pok. 60-61

W F-H

385

840-53-05

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierownik: dr Robert Bąk

 C S-R

382

840-53-82

 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Sekretariat: mgr Halina Pilecka

 C S-R

383

840-53-83

Akademicki Klub Sportowy

AZS

C S-R

405

840-54-05

RUSS

Przewodnicząca: Justyna Gugała

DS. -4

     

Prorektor ds. Nauki

 

wew.

Pełny numer

Jednostka

abonent/ funkcja

Budynek

938

840-59-38

Prorektor ds. Nauki

dr hab., prof. nadzw. Aleksander Astel

Westerplatte 64

946

840-59-46

Biuro ds. Nauki

Kierownik: mgr Renata Rudziecka

Westerplatte 64

939

840-59-39

Biuro ds. Nauki

 mgr Agnieszka Szymańska, mgr Aleksandra Ziółek,

Westerplatte 64

945

840-59-45

Biuro ds. Nauki

mgr Marta Mazur, mgr Justyna Ziegert

Westerplatte 64

378

840-53-78

Wydawnictwo Naukowe

Dyrektor: mgr Szczepan Kolada

DS. -1

373

840-53-73

Wydawnictwo Naukowe

Skład komputerowy: Katarzyna Wójcik, Józef Michułka

DS. -1

375

840-53-75

Wydawnictwo Naukowe

Redakcja  mgr Magdalena Lindmajer-Borkowska, mgr Tatiana Grydziuszko, mgr Ewa Bożek, mgr Anna Baruk-Bejda, mgr Katarzyna Wilusz

DS. -1

400

840-54-00

Biblioteka Uczelniana

Dyrektor:  dr  Beata Taraszkiewicz

BU

451

840-54-51

Biblioteka Uczelniana

Z-ca Dyrektora : mgr Anna Kubacka

BU

351

840-53-51

Biblioteka Uczelniana

Sekretariat : mgr Urszula Kłos

BU

 

     

 

452

840-54-52

BU – Oddział Informacji Naukowej

Kierownik: mgr Bogumiła Zlot-Sobierajska

BU

352

840-53-52

BU - Oddział Informacji Naukowej

mgr Bogumiła Zlot- Sobierajska , mgr Sabina Czaja

BU

352

840-53-52

BU- Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

mgr Elżbieta Karolewska

BU

355

840-53-55

BU – Oddział Gromadzenie i Opracowania  Zbiorów

Kierownik: mgr inż.. Wiesława Gałek

BU

455

840-54-55

BU – Oddział Gromadzenie i Opracowania  Zbiorów

mgr Sylwia Sikorska, mgr Agnieszka Maria Sznigier

BU

453

840-54-53

BU – Oddział Gromadzenie i Opracowania  Zbiorów

mgr Bożena Ciuk, mgr Barbara Skomoroko

BU

454

840-54-54

BU – Oddział Gromadzenie i Opracowania  Zbiorów

mgr Aneta Grabowska

BU

419

840-54-19

BU- OGiOZ

mgr Halina Saj, mgr Elżbieta Kisiel , Katarzyna Karpicz

BU

354

840-53-54

BU- Oddział Obsługi Użytkownika

Kierownik: mgr Jolanta Nowak

BU

353

840-53-53

BU- OOU - Wypożyczalnia

mgr Paweł Kisiel, mgr Kamila Skóra, Grażyna Krajewska - Hort

BU

456

840-54-56

BU - OOU - Czytelnia

mgr Teresa Kunikowska, mgr Gabriela Chamier Gliszczyńska, mgr Teresa Milewska

BU

356

840-53-56

BU

Portiernia

BU

 
 

Wydział Nauk Społecznych

 

wew.

Pełny numer

Jednostka

abonent/ funkcja

Budynek

922

840-59-22

Dziekan

prof. zw. dr hab. Mirosław Patalon  pok. 224

Westerplatte 64

923

840-59-23

Prodziekani

Prodziekan ds. kształcenia i studentów: dr Iwona Gumowska

Prodziekan ds. nauki i współpracy z gospodarką: dr Irena Figurska

Westerplatte 64

921

840-59-21

Kierownik Dziekanatu

Kierownik:  mgr Grażyna Michalik , pok. 211

Westerplatte 64

920

840-59-20

Dziekanat

mgr Monika Czyżyk, Anna Sadzińska

Westerplatte 64

925

840-59-25

Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej

Dyrektor:  dr  Grzegorz Piekarski

Westerplatte64

926

840-59-26

Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej

Z-ca Dyrektora: dr Justyna Ratkowska - Pasikowska  pok. 225

Westerplatte64

924

840-59-24

Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej

Sekretariat –  mgr Adam Czarnecki, mgr Agnieszka Mierzlikin

Westerplatte 64

929

840-59-29

Katedra Administracji i Socjologii

Kierownik: dr hab.prof. nadzw. Marek Gorzko

sekretariat: mgr Kamil Michalik

Westerplatte64

205

842-71-68

Instytut Muzyki

Sekretariat : mgr Beata Grabowska

Partyzantów 27

200

840-00-10

Instytut Muzyki

Dyrektor : dr Tadeusz Formela

Partyzantów 27

201

840-00-18

Instytut Muzyki

Z-ca Dyrektora : dr Dariusz Domański

Partyzantów 27

     
 

Wydział Filologiczno-Historyczny

 

wew.

Pełny numer

Jednostka

abonent/ funkcja

Budynek

381

840-53-81

Dziekan

dr hab., prof. nadzw. Daniel Kalinowski

W F-H

389

840-53-89

Prodziekani

Prodziekan ds. kształcenia i studentów: dr Tomasz Pączek

Prodziekan ds. nauki i współpracy z gospodarką: dr Monika Bielska

W F-H

434

840-54-34

Dziekanat

Kierownik:  mgr Olga Nitka

W F-H

388

840-53-88

Dziekanat

Barbara Michułka, Małgorzata Kubiak

W F-H

374

840-53-74

Portiernia

Wydziału Filologiczno-Historycznego

W F-H

 

848-28-64

 

 Zarządzanie

Kozietulskiego 7

 

0598483870

Instytut  Bezpieczeństwa Narodowego

Dyrektor: dr hab., prof. nadzw. Andrzej Urbanek

IBN

 

059848-28-68

Instytut  Bezpieczeństwa Narodowego

Z-ca Dyrektora : dr  Krzysztof Rogowski

IBN

 

 

 

059

059848-38-80

 

 

0598482869

Instytut   Bezpieczeństwa Narodowego

 

 

Instytut Bezpieczeństwa Narodowego

 

 

Sekretariat: mgr Joanna Głogowska,

 

mgr Justyna Hnatiuk-Mułyk

 

IBN

 

 

IBN

357

840-53-57

Instytut   Bezpieczeństwa Narodowego

Administrator:  mgr inż. Mariusz Terebecki

IBN

333

840-53-33

Portiernia

Instytut Bezpieczeństwa Narodowego

IBN

326

840-53-26

Instytut Polonistyki

Sekretariat:  mgr Katarzyna Jarystow

W F-H

326

840-53-26

Instytut Polonistyki

Dyrektor : dr hab. prof. nadzw. Anna Sobiecka,

Z-ca Dyrektora: dr Krystyna Krawiec-Złotkowska

W F-H

392

840-53-92

Instytut Polonistyki

Pracownika Dokumentacji Teatru w Słupsku

Kierownik: dr hab. prof. nadzw. Daniel Kalinowski

W F-H

230

840-00-73

Instytut Neofilologii

Dyrektor:  dr Grażyna Lisowska

Słowiańska 8

229

840-01-71

Instytut Neofilologii

Sekretariat: Leokadia Juszczykowska pok. 201 

Słowiańska 8

248

840-53-04

Portiernia

Instytut Neofilologii

Słowiańska 8

324

840-53-24

Instytut Historii i Politologii

Sekretariat:  mgr Ewa Skrzypczyk, pok. 47

W F-H

477

840-54-77

Instytut Historii i Politologii

Dyrektor:  dr hab. prof. nadzw.  Robert Kuśnierz

W F-H

428

840-54-28

Instytut Historii i Politologii

Z-ca Dyrektora :  dr Kacper Pencarski

WF-H

     

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 

wew.

Pełny numer

Jednostka

abonent/ funkcja

Budynek

411

840-54-11

Dziekan

dr hab., prof. nadzw. Andrzej Icha

W M-P

410

840-54-10

Prodziekani

Prodziekan ds. kształcenia i studentów: dr hab. inż., prof. nadzw. Anna Jarosiewicz

Prodziekan ds. nauki i współpracy z gospodarką: dr hab., prof. nadzw. Dariusz Ficek

W M-P

337

840-53-37

Dziekanat

Kierownik: mgr Grażyna Jażewicz

Specjaliści: Dorota Kleban

W M-P

340

840-53-40

Wydział Matematyczno -Przyrodniczy

Portiernia

W M-P

348

840-53-48

Instytut Biologii i Ochrony Środowiska

Sekretariat:  mgr Grażyna Filiczkowska p.112

W M-P

437

840-54-37

Instytut Biologii i Ochrony Środowiska

Dyrektor:  prof. dr hab. Oleg Aleksandrowicz

W M-P

423

840-54-23

Instytut Biologii i Ochrony Środowiska

 Z-ca Dyrektora: dr Katarzyna Bigus

W M-P

 

848-37-97

Instytut Matematyki

Dyrektor Instytutu Matematyki: dr Stanisław Kowalczyk

Z-ca Dyrektora: dr Beata Kloskowska

sekretariat: mgr Ewa Marciniak

Kozietulskiego 7

338

840-53-38

Instytut Fizyki

Sekretariat: mgr Ewa Lach

W M-P

220

840-04-38

Instytut Geografii i Studiów Regionalnych

Dyrektor: dr hab. prof. nadzw. Iwona Jażewicz

Partyzantów 27

214

840-03-76

Instytut Geografii i Studiów Regionalnych

Z-ca Dyrektora: dr Aleksandra Zienkiewicz  

Partyzantów 27

215

840-03-78

Instytut Geografii i Studiów Regionalnych

Sekretariat: mgr Grażyna Dederko

Partyzantów 27

228

842-51-21

Instytut Geografii i Studiów Regionalnych

Portiernia

Partyzantów 27

901

840-59-01

Instytut  Nauk o Zdrowiu

Dyrektor:  dr hab. prof. nadzw. Przemysław Kowiański

Westerplatte 64

911

840-59-11

Instytut  Nauk o Zdrowiu

Z-ca Dyrektora : dr n. med. Monika Waśkow

Westerplatte 64

910

840-59-10

Instytut Nauk o Zdrowiu

Sekretariat: mgr Katarzyna Kotecka-Harasimowicz, mgr Joanna Świerczek, mgr Natalia Truszczyńska

Westerplatte 64

916

840-59-16

Instytut  Nauk o Zdrowiu

 FAX

Westerplatte 64

     

  spis telefonów AP icon red pdf