Wybory 2012

Aktualności

Rozwiń wszystkie
 
Komunikat nr 14 w sprawie stwierdzenia dokonania wyboru członków senatu. - 2012.04.26
rozwiń
 
Na podstawie art. 3 i 33 Regulaminu wyborczego Akademii Pomorskiej w Słupsku:

1. Stwierdza się dokonanie w dniach 18-25 kwietnia 2012 roku wyboru członków senatu Uczelni na kadencję 2012-2016.

2. Podaje się do wiadomości alfabetyczny skład senatu Uczelni:
- Przewodniczący - J.M. Rektor AP prof. nadzw. dr hab. Roman Drozd,
- Prorektor AP prof. nadzw. dr hab. Joanna Bernagiewicz,
- Prorektor AP prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Osadowski,
- Prorektor AP prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Sucharski,
- Dziekan WE-F prof. zw. dr hab. Iryna Surina,
- Dziekan WF-H prof. nadzw. dr hab. Danuta Gierczyńska,
- Dziekan WM-P prof. nadzw. dr hab. Andrzej Icha,
- Prof. nadzw. dr hab. Ryszard Kozłowski (WE-F),
- Prof. nadzw. dr hab. Monika Zytke (WE-F),
- Prof. zw. dr hab. Oleg Aleksandrowicz (WM-P),
- Prof. dr hab. Anatoliy Barannyk (WM-P),
- Prof. nadzw. dr hab. Natalia Kurhaluk (WM-P),
- Prof. nadzw. dr hab. Jolanta Morozińska-Gogol (WM-P),
- Prof. nadzw. dr hab. Mykoła Ovcharenko (WM-P),
- Dr hab. Elżbieta Kal (WF-H),
- Prof. nadzw. dr hab. Daniel Kalinowski (WF-H),
- Prof nadzw. dr hab. Piotr Kołakowski (WF-H),
- Prof. zw. dr hab. Galina Nefafina (WF-H),
- Dr Krzysztof Rychert (WM-P),
- Dr Adriana Biedroń (WF-H),
- Dr Wiesław Lesner (WE-F),
- Dr Sławomir Pasikowski (WE-F),
- Mgr Jolanta Lewicka (SPNJO),
- Mgr Eugenia Rybak (archiwum AP),
- Marta Kamrowska (studentka WE-F),
- Dominika Kosecka (studentka WE-F),
- Patrycja Kunysz (studentak WM-P),
- Mirosława Piechota (studentka WM-P),
- Michał Kośmider (student WF-H),
- Marzena Zielenkiewicz (student WF-H).

Prof. zw. dr hab. Mirosław Patalon, Przewodniczący Komisji Wyborczej Uczelni
Protokoły z wyborów członków Senatu spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych poza wydziałami oraz spośród pracowników niebędących nauczycielami - 2012.04.18
rozwiń
 
Lista kandydatów w wyborach do Senatu - 2012.04.16
rozwiń
 
W grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych poza wydziałami:
1. Lewicka Jolanta
2. Motyka Ryszard

W grupie pracowników Uczelni niebędących nauczycielami akademickimi:
1. Biel Jan
2. Paprocki Andrzej
3. Rybak Eugenia

Komisja Wyborcza Uczelni
KOMUNIKAT KWU nr 13 w sprawie wyborów członków senatu Uczelni spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach pozawydziałowych oraz spośród pracowników Uczelni niebędących nauczycielami akademickimi - 2012.03.28
rozwiń
 
Na podstawie art. 33, pkt. 1 Regulaminu Wyborczego Akademii Pomorskiej w Słupsku ogłasza się, że:
1. 18 kwietnia 2012 roku o godz. 11:00 w auli nr 414 przy ul. Bohaterów Westerplatte 64 w Słupsku odbędą się wybory członka senatu Uczelni spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych poza wydziałami (Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne, Studium Informatyki, Biblioteka Uczelniana).
2. 18 kwietnia 2012 roku o godz. 13:00 w auli nr 414 przy ul. Bohaterów Westerplatte 64 w Słupsku odbędą się wybory członka senatu Uczelni spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.

Kandydatów na senatorów Uczelni należy zgłaszać na kartach, których wzór znajduje się na stronach internetowych Uczelni (zakładka WYBORY 2012) w nieprzekraczalnym terminie do 16 kwietnia (poniedziałek) do godz. 13:00 w sekretariacie Komisji Wyborczej Uczelni w Słupsku, przy ul. Bohaterów Westerplatte 64, pokój nr 321.

Prof. zw. dr hab. Mirosław Patalon, Przewodniczący Komisji Wyborczej Uczelni
Protokół z wyborów Prorektorów - 2012.03.14
rozwiń
 
KOMUNIKAT KWU nr 12 w sprawie stwierdzenia dokonania wyboru prorektorów - 2012.03.14
rozwiń
 
Na podstawie art. 3 Regulaminu wyborczego Akademii Pomorskiej w Słupsku stwierdza się dokonanie wyboru prorektorów Akademii Pomorskiej w Słupsku na kadencję 2012-2016 w następującym składzie:
1. Prof. nadzw. Joanna Bernagiewicz – Prorektor ds. Kształcenia i Studentów,
2. Prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Osadowski – Prorektor ds. Rozwoju i Finansów,
3. Prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Sucharski – Prorektor ds. Nauki.

Prof. zw. dr hab. Mirosław Patalon, Przewodniczący Komisji Wyborczej Uczelni
KOMUNIKAT KWU nr 11 w sprawie listy kandydatów na stanowiska prorektorów - 2012.03.08
rozwiń
 
Na podstawie art. 3 Regulaminu wyborczego Akademii Pomorskiej w Słupsku ogłasza się listę kandydatów na stanowiska prorektorów:
1. Prof. nadzw. Joanna Bernagiewicz - Prorektor ds. Kształcenia i Studentów,
2. Prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Osadowski - Prorektor ds. Rozwoju i Finansów,
3. Prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Sucharski - Prorektor ds. Nauki.

Jednocześnie przypominamy członkom kolegium elektorów Uczelni, że wybory prorektorów odbędą się 14 marca 2012 roku (środa) o godz. 13:00 w auli nr 414 przy ul. Bohaterów Westerplatte 64 w Słupsku.
Przed wyborami - 14 marca o godz. 12:00 w auli nr 414 przy ul. Bohaterów Westerplatte 64 w Słupsku odbędzie się otwarte zebranie pracowników i studentów Uczelni, na którym rektor-elekt przedstawi kandydatów na stanowiska prorektorów kolegium elektorów Uczelni. Uczestnicy zebrania mają prawo zadawać pytania kandydatom na stanowiska prorektorów.

Prof. zw. dr hab. Mirosław Patalon, Przewodniczący Komisji Wyborczej Uczelni
Protokół z wyborów na stanowisko rektora - 2012.03.07
rozwiń
 
KOMUNIKAT KWU nr 10 w sprawie stwierdzenia dokonania wyboru rektora - 2012.03.07
rozwiń
 
Na podstawie art. 3 Regulaminu wyborczego Akademii Pomorskiej w Słupsku stwierdza się dokonanie wyboru Pana dra hab. prof. nadzw. Romana Drozda na stanowisko rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku na kadencję 2012-2016.

Prof. zw. dr hab. Mirosław Patalon, Przewodniczący Komisji Wyborczej Uczelni
KOMUNIKAT KWU nr 9 w sprawie listy kandydatów na stanowisko rektora - 2012.03.02
rozwiń
 
Na podstawie art. 3 Regulaminu wyborczego Akademii Pomorskiej w Słupsku - po stwierdzeniu, że zgłoszona kandydatura spełnia wymogi formalne - Komisja Wyborcza Uczelni ustala, że kandydatem na stanowisko rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku na kadencję 2012-2016 jest Pan Roman Drozd.

Jednocześnie przypominamy członkom kolegium elektorów Uczelni oraz całej społeczności akademickiej, że:
- 7 marca o godz. 11:00 w auli nr 414 przy ul. Bohaterów Westerplatte 64 w Słupsku odbędzie się otwarte zebranie pracowników i studentów Uczelni, na którym kandydat na stanowisko rektora przedstawi swój program wyborczy kolegium elektorów Uczelni.
- 7 marca o godz. 13:00 w auli nr 414 przy ul. Bohaterów Westerplatte 64 w Słupsku kolegium elektorów Uczelni dokona wyboru rektora.

Prof. zw. dr hab. Mirosław Patalon, Przewodniczący Komisji Wyborczej Uczelni
Komunikat nr 8 w sprawie zgłaszania kandydatów na stanowisko rektora - 2012.02.29
rozwiń
 
Na podstawie art. 14 Regulaminu Wyborczego Akademii Pomorskiej w Słupsku ("Kandydatów na stanowisko rektora zgłaszają komisji wyborczej Uczelni w terminie 2 dni od wyborów indykacyjnych osoby mające czynne prawo wyborcze spośród osób, które w wyborach indykacyjnych uzyskały co najmniej 10% ważnych głosów i wyraziły zgodę na kandydowanie".) ogłasza się, że:
Kandydatów na stanowisko rektora należy zgłaszać na kartach, których wzór znajduje się na stronach internetowych Uczelni (zakładka WYBORY 2012) wraz z oryginalnym potwierdzeniem złożenia przez kandydata oświadczenia lustracyjnego lub informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego w nieprzekraczalnym terminie do 2 marca (piątek) do godz. 15:00 w sekretariacie Komisji Wyborczej Uczelni w Słupsku, przy ul. Bohaterów Westerplatte 64, pokój nr 321.

Prof. zw. dr hab. Mirosław Patalon, Przewodniczący Komisji Wyborczej Uczelni
Protokół Komisji Wyborczej Uczelni z przeprowadzonych wyborów indykacyjnych kandydatów na stanowisko rektora (skan) - 2012.02.29
rozwiń
 
Komunikat KWU nr 7 w sprawie stwierdzenia dokonania wyboru członków kolegium elektorów Uczelni - 2012.02.24
rozwiń
 

Na podstawie art. 3 Regulaminu wyborczego Akademii Pomorskiej w Słupsku

1. Stwierdza się dokonanie w dniach 23-24 lutego 2012 roku wyboru członków kolegium elektorów Uczelni.

2. Podaje się do wiadomości alfabetyczny skład kolegium elektorów Uczelni:
Aleksandrowicz Oleg
Andraszewicz Karolina
Barannyk Anatoliy
Barannyk Leonid
Bernagiewicz Joanna
Bilińska-Suchanek Ewa
Budrewicz Tomasz
Burzyński Artur
Chaciński Jarosław
Chrzanowska Małgorzata
Cierzan Kamil
Cyrson Agnieszka
Domagała Kamil
Drapella Antoni
Drozd Roman
Drozdowski Marian
Filiczkowska Grażyna
Filochowska Anna
Florek Wacław
Gaja Katarzyna
Gierczyńska Danuta
Gutowska Katarzyna
Hauziński Jerzy
Hejger Maciej
Hetmański Tomasz
Icha Andrzej
Jagodzińska Mirosława
Jakubicz Kamil
Jaworek Anatol
Jażewicz Grażyna
Kalinowski Daniel
Kamrowska Marta
Kołakowski Piotr
Kosecka Dominika
Kowalska Karolina
Kozłowski Ryszard
Krawiec-Złotkowska Krystyna
Król Edyta
Kuczabski Aleksander
Kulczykowska Ewa
Kunikowska Teresa
Kurhaluk Natalia
Kuśnierz Robert
Kwiczała Andrzej
Kwiecińska Grażyna
Lysenko Nelli                         
Łazarow Ewa
Mastalerz-Krystjańczuk Małgorzata
Michalik Grażyna
Mikołajczyk Hubert
Milczarek Grzegorz
Mora Martyna
Morka Dorota
Morozińska-Gogol Jolanta
Motyka Ryszard
Mudryk Zbigniew
Murawska Ewa
Nefagina Galina
Niciejewska Karolina
Obolewski Krystian
Osadowski Zbigniew
Osuch Tadeusz
Ovcharenko Mykola
Parol Robert
Pasławski Marek
Patalon Mirosław
Paul-Kwiek Ewa
Pencarski Kacper
Pepłoński Andrzej
Porożyński Henryk
Preuss-Kuchta Lucyna
Przylipiak Mirosław
Romanow Zenon
Różańska Grażyna
Rubaj Monika
Rybak Eugenia
Rybicka Paulina
Rychert Krzysztof
Rzepczyński Sławomir
Sareło Zbigniew
Schmidtke Magdalena
Skóra Wojciech
Sucharski Tadeusz
Surina Iryna
Sypiańska Bożena
Szatkowski Dawid
Szmielińska-Pietraszek Paulina
Toma Cezary
Tomaszewski Roman
Tomin Uladzimir
Trojanowski Jan
Turkiel Jan
Turowska Małgorzata
Wiesiołek Anna
Witek Zbigniew
Wojciechowski Adam
Woronowicz Wanda
Woźniak Bogdan
Wróblewska Beata
Wróblewski Tomasz
Zytke Monika
Żurowski Andrzej
Żynis Bernadetta

Łączna liczba elektorów Uczelni – 103.
Wszystkim elektorom uprzejmie przypominamy, że wybory indykacyjne kandydatów na stanowisko rektora odbędą się w dniu 29 lutego (środa) o godz. 13:00 w auli nr 414 w Słupsku przy ul. Bohaterów Westerplatte 64.

Prof. zw. dr hab. Mirosław Patalon, Przewodniczący Komisji Wyborczej Uczelni

 

Komunikat KWU nr 6 w sprawie oświadczenia lustracyjnego kandydatów do objęcia funkcji rektora, prorektorów, dziekanów i prodziekanów - 2012.02.24
rozwiń
 
Na podstawie Ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. Nr 63 z 2007 r., poz. 425 z późn. zm.) ogłasza się, że:

1. Osoby, które kandydują do objęcia funkcji rektora, prorektorów, dziekanów i prodziekanów na kadencję 2012-2016 mają obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego lub informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie.

2. Oświadczenie lustracyjne wypełnione na formularzu lub informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego (oba druki do pobrania na stronie http://www.apsl.edu.pl/wybory2012.php), osoby kandydujące do objęcia funkcji, o których mowa w pkt. 1 składają w biurze Administratora Bezpieczeństwa Informacji, Pion Ochrony Akademii Pomorskiej w Słupsku (DS. 1, pok. 26, ul Arciszewskiego 22, Słupsk) w zaklejonej kopercie, a otrzymane potwierdzenie w oryginale dołączają do zgłoszenia o kandydowaniu.

3. Osoby, które w wyniku przeprowadzonych wyborów nie będą pełnić funkcji, o których mowa w pkt. 1 w kadencji 2012-2016 odbierają wcześniej złożone oświadczenia z biura Pionu Ochrony Akademii Pomorskiej w terminie 14-tu dni od zakończenia wyborów na daną funkcję.

Prof. zw. dr hab. Mirosław Patalon, Przewodniczący Komisji Wyborczej Uczelni
Komunikat KWU nr 5 w sprawie proporcjonalnego podziału mandatów w wyborach członków senatu Uczelni - 2012.02.24
rozwiń
 

Na podstawie art. 31 Regulaminu wyborczego Akademii Pomorskiej w Słupsku ustala się następujący podział mandatów w wyborach członków senatu Uczelni w roku 2012:

1. Rektor - 1.

2. Prorektorzy - 3.

3. Dziekani - 3.

4. Jedenastu przedstawicieli nauczycieli akademickich mających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, dla których Uczelnia jest podstawowym miejscem pracy, wybranych proporcjonalnie do liczby pracowników tej kategorii zatrudnionych na poszczególnych wydziałach:
 a.  Wydział Edukacyjno-Filozoficzny - 2.
 b. Wydział Filologiczno-Historyczny - 4.
 c. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy - 5.

5. Czterej przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich niemających stopnia naukowego doktora habilitowanego, wybrani proporcjonalnie do liczby pracowników tej kategorii zatrudnionych na poszczególnych wydziałach:
 a. Wydział Edukacyjno-Filozoficzny - 2.
 b. Wydział Filologiczno-Historyczny - 1.
 c. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy - 1.

6. Jeden wybrany przedstawiciel nauczycieli akademickich zatrudnionych w Bibliotece Uczelnianej, Studium Informatyki, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych oraz Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnym - 1.

7. Sześciu wybranych przedstawicieli studentów reprezentujących wszystkie wydziały, wybranych proporcjonalnie do liczby studentów poszczególnych wydziałów:
 a. Wydział Edukacyjno-Filozoficzny - 2.
 b. Wydział Filologiczno-Historyczny - 2.
 c. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy - 2.

8. Jeden wybrany przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi - 1.

Łączna liczba senatorów Uczelni - 30.

Protokoł KWU z przeprowadzonego głosowania w wyborach członków kolegium elektorów Uczelni spośród pracowników Uczelni niebędących nauczycielami akademickimi - 2012.02.23
rozwiń
 
Protokół Komisji Wyborczej Uczelni z przeprowadzonego głosowania w wyborach członków kolegium elektorów Uczelni w jednostkach pozawydziałowych - 2012.02.23
rozwiń
 
Lista kandydatów w wyborach do Kolegium Elektorów Uczelni - 2012.02.21
rozwiń
 
W grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych poza wydziałami:
1. Ryszard Motyka
2. Marek Pasławski
3. Piotr Sulewski
4. Bożena Sypiańska
5. Beata Taraszkiewicz

W grupie pracowników Uczelni niebędących nauczycielami akademickimi:
1. Piotr Baran
2. Grażyna Filiczkowska
3. Joanna Głogowska
4. Mirosława Jagodzińska
5. Grażyna Jażewicz
6. Teresa Kunikowska
7. Małgorzata Matysek
8. Bogusława Medwid
9. Grażyna Michalik
10. Eugenia Rybak

Komisja Wyborcza Uczelni
KOMUNIKAT KOMISJI WYBORCZEJ UCZELNI nr 4 w sprawie proporcjonalnego podziału mandatów w wyborach członków kolegium elektorów Uczelni - 2012.02.09
rozwiń
 
Na podstawie art. 6, 8 i 9 Regulaminu wyborczego Akademii Pomorskiej w Słupsku ustala się następujący podział mandatów w wyborach członków kolegium elektorów Uczelni w roku 2012:

1. Wszyscy nauczyciele akademiccy mający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, którym przysługuje bierne prawo wyborcze i dla których Uczelnia jest podstawowym miejscem pracy - 53.
2. Przedstawiciele studentów Uczelni:
  a. Wydział Edukacyjno-Filozoficzny - 9.
  b. Wydział Filologiczno-Historyczny - 6.
  c. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy - 6.
3. Przedstawiciele pracowników Uczelni niebędących nauczycielami uczelni, zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy - 6.
4. Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich, którym przysługuje bierne prawo wyborcze i dla których Uczelnia jest podstawowym miejscem pracy:
  a. Wydział Edukacyjno-Filozoficzny - 7.
  b. Wydział Filologiczno-Historyczny - 6.
  c. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy - 7.
  d. Jednostki pozawydziałowe - 3.

Łączna liczba elektorów Uczelni - 103.

Prof. zw. dr hab. Mirosław Patalon, Przewodniczący Komisji Wyborczej Uczelni
KOMUNIKAT KOMISJI WYBORCZEJ UCZELNI nr 3 w sprawie wzoru karty zgłoszenia kandydata do organów wyborczych, kolegialnych oraz na stanowiska rektora, prorektorów, dziekanów i prodziekanów - 2012.02.09
rozwiń
 
Na podstawie art. 39 Regulaminu Wyborczego Akademii Pomorskiej w Słupsku ustala się następujący wzór karty zgłoszenia kandydata do organów wyborczych, kolegialnych oraz na stanowiska rektora, prorektorów, dziekanów i prodziekanów:

1. Oznaczenie wyborów (np. wybory członków kolegium elektorów Uczelni, wybory rektora, wybory prorektorów, wybory dziekana wydziału…, wybory prodziekanów wydziału…, wybory do senatu, wybory do rady wydziału…).
2. Imię i nazwisko kandydata.
3. Nazwa jednostki organizacyjnej, w której jest zatrudniony lub studiuje.
4. Tytuł naukowy, stopień naukowy lub tytuł zawodowy (dotyczy tylko nauczycieli akademickich).
5. Oświadczenie, że Uczelnia jest podstawowym miejscem pracy (dotyczy tylko nauczycieli akademickich).
6. Oświadczenie, że kandydat jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy (nie dotyczy nauczycieli akademickich i studentów).
7. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie i podjęcie obowiązków w przypadku wybrania (wraz z jego podpisem).
8. Data zgłoszenia.
9. Czytelny podpis zgłaszającego.

Prof. zw. dr hab. Mirosław Patalon, Przewodniczący Komisji Wyborczej Uczelni
KOMUNIKAT KOMISJI WYBORCZEJ UCZELNI nr 2 w sprawie wyborów członków kolegium elektorów Uczelni w jednostkach pozawydziałowych oraz spośród pracowników Uczelni niebędących nauczycielami akademickimi - 2012.02.09
rozwiń
 

Na podstawie art. 9, pkt. 2 i 4 Regulaminu Wyborczego Akademii Pomorskiej w Słupsku ogłasza się, że:
1. 23 lutego 2012 roku o godz. 11:00 w auli nr 414 przy ul. Westerplatte 64 w Słupsku odbędą się wybory członków kolegium elektorów Uczelni spośród pracowników Uczelni niebędących nauczycielami akademickimi, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.
2. 23 lutego 2012 roku o godz. 13:00 w auli nr 414 przy ul. Westerplatte 64 w Słupsku odbędą się wybory członków kolegium elektorów Uczelni spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych poza wydziałami (Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne, Studium Informatyki, Biblioteka Uczelniana).

Kandydatów na elektorów Uczelni należy zgłaszać na kartach, których wzór znajduje się w załączniku do niniejszego komunikatu oraz na stronach internetowych Uczelni (zakładka WYBORY 2012, Komunikat nr 3) w nieprzekraczalnym terminie do 21 lutego (wtorek) do godz. 13:00 w sekretariacie Komisji Wyborczej Uczelni w Słupsku, przy ul. Westerplatte 64, pokój nr 321.

Wzór karty zgłoszenia kandydata do organów wyborczych, kolegialnych oraz na stanowiska rektora, prorektorów, dziekanów i prodziekanów:
1. Oznaczenie wyborów (np. wybory członków kolegium elektorów Uczelni, wybory rektora, wybory prorektorów, wybory dziekana wydziału…, wybory prodziekanów wydziału…, wybory do senatu, wybory do rady wydziału…).
2. Imię i nazwisko kandydata.
3. Nazwa jednostki organizacyjnej, w której jest zatrudniony lub studiuje.
4. Tytuł naukowy, stopień naukowy lub tytuł zawodowy (dotyczy tylko nauczycieli akademickich).
5. Oświadczenie, że Uczelnia jest podstawowym miejscem pracy (dotyczy tylko nauczycieli akademickich).
6. Oświadczenie, że kandydat jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy (nie dotyczy nauczycieli akademickich i studentów).
7. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie i podjęcie obowiązków w przypadku wybrania (wraz z jego podpisem).
8. Data zgłoszenia.
9. Czytelny podpis zgłaszającego.

Prof. zw. dr hab. Mirosław Patalon, Przewodniczący Komisji Wyborczej Uczelni
KOMUNIKAT KOMISJI WYBORCZEJ UCZELNI nr 1 w sprawie terminarza czynności wyborczych - 2012.02.09
rozwiń
 

Na podstawie § 69 Statutu Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz art. 37 Regulaminu wyborczego Akademii Pomorskiej w Słupsku ustala się następujący terminarz czynności wyborczych w wyborach organów wyborczych, jednoosobowych i kolegialnych Uczelni i na wydziałach Akademii Pomorskiej w Słupsku w roku 2012:

23 lutego - wybory członków kolegium elektorów Uczelni (dokładna godzina i miejsce wyborów na poszczególnych wydziałach oraz w jednostkach pozawydziałowych zostaną podane w oddzielnych komunikatach Komisji Wyborczej Uczelni oraz Wydziałowych Komisji Wyborczych).
29 lutego, godz. 13:00, aula nr 414 przy ul. Westerplatte 64 w Słupsku - wybory indykacyjne kandydatów na stanowisko rektora.
7 marca, godz. 11:00, aula nr 414 przy ul. Westerplatte 64 w Słupsku - otwarte zebranie pracowników i studentów Uczelni, na którym kandydaci na stanowisko rektora przedstawią swój program wyborczy kolegium elektorów Uczelni.
7 marca, godz. 13:00, aula nr 414 przy ul. Westerplatte 64 w Słupsku - wybory rektora.
14 marca, godz. 12:00, aula nr 414 przy ul. Westerplatte 64 w Słupsku - otwarte zebranie pracowników i studentów Uczelni, na którym rektor-elekt przedstawi kandydatów na stanowiska prorektorów.
14 marca, godz. 13:00, aula nr 414 przy ul. Westerplatte 64 w Słupsku - wybory prorektorów.
UWAGA: Dokładna godzina i miejsce dalszych wyborów i zebrań na poszczególnych wydziałach zostaną podane w oddzielnych komunikatach Komisji Wyborczej Uczelni oraz Wydziałowych Komisji Wyborczych.
21 marca - wybory członków wydziałowych kolegiów elektorów.
28 marca - wybory indykacyjne kandydatów na stanowisko dziekana poszczególnych wydziałów.
4 kwietnia - otwarte zebranie pracowników i studentów, na którym kandydaci na stanowisko dziekana przedstawią swój program wyborczy kolegium elektorów poszczególnych wydziałów.
4 kwietnia - wybory dziekanów poszczególnych wydziałów.
12 kwietnia - otwarte zebranie pracowników i studentów, na którym dziekani-elekci przedstawią kandydatów na stanowiska prodziekanów.
12 kwietnia - wybory prodziekanów.
18 kwietnia - wybory członków senatu.
25 kwietnia - wybory członków rad poszczególnych wydziałów.

Prof. zw. dr hab. Mirosław Patalon, Przewodniczący Komisji Wyborczej Uczelni
Nauczyciele akademiccy mający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, którym przysługuje bierne prawo wyborcze i dla których APS jest podstawowym miejscem pracy - 2012.02.06
rozwiń
 

Nauczyciele akademiccy mający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, którym przysługuje bierne prawo wyborcze i dla których APS jest podstawowym miejscem pracy

(§ 60.1 Statutu APS)

 

Wydział Edukacyjno-Filozoficzny (WEF)

1.  prof. dr hab. Sareło Zbigniew                

2.  prof. dr hab. Surina Iryna                  

3.  prof. dr hab. Patalon Mirosław                  

4.  prof. dr hab. Lysenko Nelli                                

5.  dr hab. Bilińska-Suchanek Ewa                        

6.  dr hab. Tomaszewski Roman                        

7.   dr hab. Preuss-Kuchta Lucyna                       

8.   dr hab. Woronowicz Wanda                            

9.   dr hab. Kozłowski Ryszard                                    

10. dr hab. Mikołajczyk Hubert                      

11. dr hab. Zytke Monika                                     

12. dr hab. Bernagiewicz Joanna      

 

Wydział Filologiczno-Historyczny (WFH)

1.   prof. dr hab. Hauziński Jerzy             

2.   prof. dr hab. Nefagina Galina                     

3.   prof. dr hab. Pepłoński Andrzej                           

4.   prof. dr hab. Przylipiak Mirosław                

5.   prof. dr hab. Żurowski Andrzej                             

6.   dr hab. Rzepczyński Sławomir               

7.   dr hab. Kalinowski Daniel                                      

8.   dr hab. Turkiel Jan                                 

9.   dr hab. Sucharski Tadeusz                              

10. dr hab. Drozdowski Marian                             

11. dr hab. Skóra Wojciech           

12. dr hab. Hejger Maciej        

13. dr hab. Kołakowski Piotr               

14. dr hab. Drozd Roman                                                   

15. dr hab. Romanow Zenon                            

16. dr hab. Gierczyńska Danuta                                

17. dr hab. Osuch Tadeusz 

 

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy (WMP)

1.   prof. dr hab. Aleksandrowicz Oleg                    

2.   prof. dr hab. Witek Zbigniew            

3.   prof. dr hab. Mudryk Zbigniew                          

4.   prof. dr hab. Tomin Uladzimir                              

5.   prof. dr hab. Woźniak Bogdan                    

6.   prof. dr hab. Barannyk Leonid                 

7.   prof. dr hab. Trojanowski Jan                           

8.   prof. dr hab. Kulczykowska Ewa                         

9.   prof. dr hab. Barannyk Anatoliy                          

10. prof. dr hab. inż. Drapella Antoni                            

11. dr hab. Ovcharenko Mykola                           

12. dr hab. Burzyński Artur                                    

13. dr hab. inż. Osadowski Zbigniew                                           

14. dr hab. Toma Cezary                                   

15. dr hab. Kurhaluk Natalia            

16. dr hab. Jaworek Anatol                          

17. dr hab. Paul-Kwiek Ewa                     

18. dr hab. Kuczabski Aleksander           

19. dr hab. Florek Wacław                                 

20. dr hab. Wojciechowski Adam                                         

21. dr hab. Icha Andrzej                             

22. dr hab. Kwiecińska Grażyna                                 

23. dr hab. Łazarow Ewa  

 

24. dr hab. Jolanta Morozińska-Gogol

 

I posiedzenie Komisji Wyborczej Uczelni (KWU) - 2012.02.02
rozwiń
 
Informujemy, że w dniu 01.02.2012 r. odbyło się I posiedzenie Komisji Wyborczej Uczelni (KWU) w składzie:
1) prof. zw. dr hab. Jerzy Hauziński
2) prof. nadzw. dr hab. Mieczysław Banach
3) mgr Łukasz Wirkus
4) prof. zw. dr hab. Mirosław Patalon
5) dr Jerzy Czechowski
6) dr Sławomir Jodko – Narkiewicz
7) mgr Grażyna Filiczkowska
8) Aneta Chrustowska (studentka)
9) Natalia Foss (studentka)
10) Przemysław Cyrson (student).

W wyniku tajnego głosowania wybrano następujący skład prezydium.
1) Przewodniczący Komisji Wyborczej Uczelni - prof. dr hab. Mirosław Patalon
2) V-ce przewodniczący Komisji – dr Janusz Czechowski
3) Sekretarz Komisji – mgr Grażyna Filiczkowska
Zebranie wyborcze do UKW ADMINISTRACJA - 2012.01.18
rozwiń
 

Wszystkich pracowników APS niebędacych nauczycielami akademickimi zapraszam na zebranie w celu wyboru, na podstawie § 68 ust. 2 pkt 4 Statutu AP, kandydata do Uczelnianej Komisji Wyborczej.

Zebranie odbędzie się dnia 18 stycznia 2012 r. (środa) o godz. 14.30 w sali nr 414 (aula)

w budynku przy ul. Bohaterów Westerplatte 64.

Proponowany porządek zebrania:

  1. Powitanie Zebranych i rozpoczęcie spotkania – JM Rektor.
  2. Wybór Przewodniczącego zebrania.
  3. Wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru kandydata do UKW.
  4. Wybór kandydata do UKW.