Plany zajęć

Lp. Kierunki Linki
1 Bezpieczeństwo Narodowe przejdź do strony z planami
2 Biologia przejdź do strony z planami
3 Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej przejdź do strony z planami
4 Filologia Polska przejdź do strony z planami
5 Filozofia pobierz plik
6 Fizyka przejdź do strony z planami
7 Geografia przejdź do strony z planami
8 Historia przejdź do strony z planami
9 Język Kaszubski podyplomowe: przejdź do strony z planami
10 Matematyka przejdź do strony z planami
11 Neofilologia przejdź do strony z planami
12 Pedagogika przejdź do strony z planami
13 Pielęgniarstwo przejdź do strony z planami
14 Praca socjalna przejdź do strony z planami
14 Ratownictwo Medyczne przejdź do strony z planami
15 Socjologia przejdź do strony z planami
16 Zdrowie Publiczne przejdź do strony z planami

UWAGA STUDENCI! NASTĄPIŁA ZMIANA OFERTY
Prosimy o ponowne zapoznanie się

  1. Oferta i terminy zajęć z przedmiotów ogólnouczelnianych dla Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, Wydziału Filologiczno-Historycznego
  2. Oferta i terminy zajęć z przedmiotów ogólnouczelnianych dla Wydziału Nauk Społecznych: I i II rok Pedagogiki SDS, studia niestacjonarne
  3. Oferta i terminy zajęć z przedmiotów ogólnouczelnianych dla Wydziału Nauk Społecznych: I i III roku pedagogiki i III roku pracy socjalnej SPS, studia niestacjonarne
  4. Oferta i terminy zajęć z przedmiotów ogólnouczelnianych dla Wydziału Nauk Społecznych dla III roku pracy socjalnej, SPS
  5. Oferta i terminy zajęć z przedmiotów ogólnouczelnianych dla Wydziału Nauk Społecznych dla studentów I i III roku SPS oraz I i II roku SDS, studiów stacjonarnych


W związku ze zwolnieniem lekarskim dr Anety Marek, wpisy z przedmiotu z oferty ogólnouczelnianej będą dokonywane w dniach 15 czerwca 2015 r. w godz. 12:00-13:00 oraz 16 czerwca 2015 r. w godzinach 12:00-14:00.

Wpisy będą dokonywane w Instytucie Geografii i Studiów Regionalnych, ul. Partyzantów, pokój 32 d.