Plany zajęć

Lp. Kierunki Linki
1 Administracja przejdź do strony z planami
2 Bezpieczeństwo Narodowe przejdź do strony z planami
3 Biologia przejdź do strony z planami
4 Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej przejdź do strony z planami
5 Filologia Polska przejdź do strony z planami
6 Filozofia pobierz plik
7 Fizyka przejdź do strony z planami
8 Geografia przejdź do strony z planami
9 Historia przejdź do strony z planami
10 Język Kaszubski podyplomowe: przejdź do strony z planami
11 Matematyka przejdź do strony z planami
12 Neofilologia przejdź do strony z planami
13 Pedagogika przejdź do strony z planami
14 Pielęgniarstwo przejdź do strony z planami
15 Praca socjalna przejdź do strony z planami
16 Ratownictwo Medyczne przejdź do strony z planami
17 Socjologia przejdź do strony z planami
18 Zdrowie Publiczne przejdź do strony z planami

OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA
OFERTA DOTYCZY I SEMESTRU - ZIMOWEGO STUDIÓW II STOPNIA (SDS)
Terminy wykładów z oferty ogólnouczelnianej na semestr zimowy 2015/16 - WMP zapoznaj się z ofertą
Terminy wykładów z oferty ogólnouczelnianej na semestr zimowy 2015/16 - WNS i WFH zapoznaj się z ofertą