Rektor Uniwersytetu Łódzkiego ogłasza III edycję konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego za wybitną pracę z zakresu nauk humanistycznych.  

Czytaj więcej: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/iii-edycja-konkursu-o-nagrode-im-profesora-tadeusza-kotarbinskiego.html

Uprzejmie informujemy, że uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki i decyzją Dyrektora Narodowego Centrum Nauki, zmianie uległ termin naboru wniosków w konkursie MINIATURA 1, ogłoszonym w dniu 15 grudnia 2016 r.

Nabór będzie prowadzony w sposób ciągły w okresie od 4 maja 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Wystartowała V edycja konkursu „Mobilność Plus”. Celem programu jest umożliwienie młodym naukowcom (do 35. roku życia), w tym uczestnikom studiów doktoranckich, udziału w badaniach naukowych prowadzonych w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych pod opieką wybitnych naukowców o międzynarodowym autorytecie w danej dziedzinie nauki. Do obszarów, które „Mobilność Plus” obejmuje, należą nauki humanistyczne, nauki społeczne, nauki ścisłe i techniczne oraz nauki o życiu.

Więcej informacji:
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-o-v-edycji-konkursu-mobilnosc-plus.html

Nowe konkursy w programach TEAM, TEAM-TECH, TEAM-TECh Core Facility!

Konkursy realizowane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Oferta grantów w wysokości do 3,5 mln zł jest skierowana do badaczy posiadających co najmniej stopień doktora i wybitne doświadczenie naukowe i/lub wdrożeniowe.

Wnioski można składać do 16 stycznia 2017 r.

Dokładne informacje w załączniku.