Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii Pomorskiej w Słupsku uprzejmie zawiadamia, że 8 marca 2017 r. (środa) o godz. 11.00 w sali Rady Wydziału pokój 59 ul. Arciszewskiego 22a odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Tomasza Landmanna.

Tytuł rozprawy: Współpraca wywiadowcza Odziału II Sztabu Głównego (Generalnego) ze służbami informacyjnymi innych państw w latach 1921-1939

Promotor : prof. zw. dr hab. Piotr Kołakowski 

Recenzenci: dr hab. prof. UG Piotr Niwiński Uniwersytet Gdański

                  dr hab. prof. UAM Michał Jarnecki Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Zawiadomienie

Recenzja dr hab. prof. UG Piotra Niwińskiego Uniwersytet Gdański

Recenzja dr hab. prof. UAM Michała Jarneckiego Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Akademia Pomorska w Słupsku
Wydział Filologiczno-Historyczny
Instytut Historii i Politologii

Komunikat 

Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii Pomorskiej w Słupsku uprzejmie zawiadamia , że 8 czerwca 2016 r. (środa) o godz. 10.00 w sali Rady Wydziału pokój 59 ul. Arciszewskiego 22a odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Dagmary Janiny Grajczak.

Tytuł rozprawy: Działalność Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie w latach 1939-1945.

Promotor : Prof. dr hab. Wojciech Skóra, Akademia Pomorska w Słupsku 

Recenzenci: Dr hab. prof. nadzw. Roman Drozd, Akademia Pomorska w Słupsku 

Dr hab. Robert Majzner, prof. Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Dziekan WFH

Dr hab.prof.nadzw. Danuta Gierczyńska

 

Z pracą można zapoznać się w Bibliotece Głównej Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz w Dziekanacie Wydziału Filologiczno-Historycznego AP w Słupsku – pokój 65 ul. Arciszewskiego 22a.

Przewód doktorski mgr Dagmary Grajczak. Tytuł rozprawy doktorskiej: Działalność Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie w latach 1939-1945

Pliki do pobrania:

Streszczenie

Recenzja prof. Romana Drozda

Recenzja prof. Roberta Majznera 

Akademia Pomorska w Słupsku 

Wydział Filologiczno-Historyczny

Instytut Historii i Politologii

Komunikat


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii Pomorskiej w Słupsku uprzejmie zawiadamia, że 1 czerwca 2016 r. (środa) o godz. 10.00 w sali Rady Wydziału pokój 59 ul. Arciszewskiego 22a odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Mariusza Humeckiego. 

Tytuł rozprawy: Ludność ukraińska na Łemkowszyźnie w latach 1939-1945.

Promotor : Dr hab. prof. nadzw. Roman Drozd, Akademia Pomorska w Słupsku 

Recenzenci: Prof. dr hab. Wojciech Skóra, Akademia Pomorska w Słupsku
                  Dr hab. Bohdan Halczak, prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego

Dziekan WFH

Dr hab.prof.nadzw. Danuta Gierczyńska

Z pracą można zapoznać się w Bibliotece Głównej Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz w Dziekanacie Wydziału Filologiczno-Historycznego AP w Słupsku – pokój 65 ul. Arciszewskiego 22a.

 

Streszczenie rozprawy doktorskiej "Ludność ukraińska na Łemkowszczyźnie 1939-1945"

Recenzja rozprawy prof. dr hab. Wojciech Skóra

Recenzja rozprawy dr hab. Bohdan Halczak